Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка нових надходжень (листопад 2014 р.)
Вівторок, 16 грудня 2014, 15:47

До уваги користувачів! Повний перелік нових надходжень ви можете знайти на сайті бібліотеки у розділі Нові надходження

Книги:

Телефонний зв'язок

Дудикевич В. Б. Захист засобів і каналів телефонного зв'язку [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Дудикевич, В. В. Хома, Л. Т. пархуць. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - 212 с. - Бібліогр.: с. 190--191. - ISBN 978-617-607-283-6.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

Комп'ютерні технології

Шевчук О. І. Перші на шляху до комп'ютера [Текст] : (Дослідж. природи винахідництва у нарисах) / Олександр Іванович Шевчук ; МОНМС України, Ін-т "Комп'ютерних технологій" Ун-ту "Україна". - Київ : Університет "Україна", 2012. - 259 с. - Бібліогр.: с. 258. - ISBN 978-966-388-383-0.

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Історія України

Історія України [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Філіппенко [та ін.] ; ред. С. М. Смоленський ; МОНМС України. - Київ : Алерта, 2013. - 352 с. - Бібліогр.: с. 331-334. - ISBN 978-617-566-160-4.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Грані світу. Україна - Польща: єдність зброї крізь віки [Текст] : [альбом]. - Київ : Грані-Т, 2007. - 120 с. : іл. - ISBN 978-966-2923-72-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Історія Києва

Ілюстрована історія Києва [Текст] / відп. ред. В. Смолій. - Київ : Фенікс, 2012. - 424 с. : іл. - ISBN 978-966-651-980-4.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Націоналізм

Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм (1920-1930-ті) роки. Нариси інтелектуальної історії [Текст] : [монографія] / Олександр Зайцев ; наук. ред. Я. Грицак ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики, Укр. католицький ун-т. - Київ : Критика, 2013. - 488 с. - Тит. арк. парал. укр., англ. - Бібліогр.: с. 435-469. - ISBN 978-966-8978-66-1.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

Історія міст, сіл України

Комар В. С. (21.05.1956-). Історія містечка Немирів і його однойменного санаторію [Текст] / Володимир Степанович Комар. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 324 с. : іл. - Бібліогр.: с.318. - ISBN 978-966-486-144-8.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

Економіка

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Гаряга [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 518 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.511. - ISBN 978-966-418-253-6.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Яструбський М. Я. Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Яструбський, Л. М. Лучишин , Н. І. Римарська ; МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 376 с. - Бібліогр.: с.372. - ISBN 978-617-607-538-7.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 


Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах [Текст] : підручник для ВНЗ / Тетяна Георгіївна Сокол. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : Альтерпрес, 2012. - 446 с. - (Серія "Бібліотека професійного менеджера"). - Бібліогр.: с. 315-319. - ISBN 978-966-542-520-5. - ISBN 966-542-244-8 (сер.).

Місце знаходження ВВЛ

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове право

Словник фінансово-правових термінів [Текст] / Держ. податкова служба України. - 2-ге вид., перероб. і доповн. - Київ : Алерта, 2011. - 558 с. - ISBN 978-617-566-162-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлове право

Житлове право [Текст] : навч. посіб. / І. М. Луцький [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 186 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.180. - ISBN 978-966-418-236-9.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Криміналістика

Криміналістика в тестах [Текст] : навч. посіб. / ЛНУ ім. І. Франка ; ред. І. І. Когутич. - Київ : Правова єдність, 2013. - 534 с. - ISBN 978-617-566-159-8.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Мілітарна та політична історія

Цитаделя [Текст] : львів. мілітарний альм. Ч. 1(9)/2013 / ред. О. Фешовець [та ін.]. - Львів : Астролябія, 2013. - 96 с. : іл. з підписом. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 2074-0921.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристичне країзнавство

Стафійчук В. І. Туристичне краєзнавство: туристичні ресурси світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія [Текст] : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Я. Малиновська. - Київ : Альтерпрес, 2009. - 435 с. : іл. - (Серія "Бібліотека професійного менеджера"). - ISBN 978-966-542-402-4. - ISBN 966-542-244-8 (сер.).

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Екскурсознавство - Музеєзнавство

Бабарицька В. К. Екскурсознавство і музеєзнавство [Текст] : навч. посіб. / В. К. Бабарицька, А. Я. Короткова, О. Я. Малиновська. - Київ : Альтерпрес, 2012. - 444 с. : іл. - (Серія "Бібліотека професійного менеджера"). - Бібліогр.: с. 443-444. - ISBN 978-966-542-518-2. - ISBN 966-542-244-8 (сер.).

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 


Архівознавство

Матяш І. Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ірина Борисівна Матіяш ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. - 515 с. - ISBN 978-966-518-592-5.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 

Мовознавство

Коваленко Н. Д. Історична граматика української мови [Текст] : навч.-метод. посіб. / Наталія Дмитрівна Коваленко ; МОНМС України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. - 144 с. - ISBN 978-617-681-002-5.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

Літературознавство

Горак Р. Подільськими дорогами Івана Франка [Текст] / Роман Горак. - Тернопіль : Джура, 2012. - 232 с. - ISBN 978-966-185-081-0.

Місце знаходження ВЧЗ

 

 

 

 

 

 

 


Закарпатська Шевченкіана [Текст] : зб. наук. та публіц. ст., есе, спогадів, поетичних добірок, бібліогр. джерел / Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2013. - 264 с. : іл. - ISBN 978-617-596-142-1.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

Художня українська література

Калинець І. М. Пісеньки та віршики зі Львова [Текст] / Ігор Миронович Калинець. - Вид. 2-ге. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 272 с. : іл. - ISBN 978-966-665-962-3.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 


Чепурко Б. П. Книга перетлумачень [Текст] : філософ. проза / Богдан Петрович Чепурко. - Львів : Каменяр, 2014. - 618 с. - ISBN 978-966-607-281-3.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 


Яворський М. А. Смак життя [Текст] : роман / Михайло Андрійович Яворський ; пер. С. Брегман. - Львів : Піраміда, 2011. - 304 с. - ISBN 978-966-441-241-1.

Місце знаходження ВЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релігійний туризм

Любіцева О. О. Паломництво та релігійний туризм [Текст] : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - Київ : Альтерпрес, 2011. - 416 с. - (Серія "Бібліотека професійного менеджера"). - ISBN 978-966-542-448-2. - ISBN 966-542-244-8 (сер.).

Місце знаходження ВЧЗ

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday527
mod_vvisit_counterYesterday2693
mod_vvisit_counterThis week3220
mod_vvisit_counterLast week9100
mod_vvisit_counterThis month29818
mod_vvisit_counterLast month37481
mod_vvisit_counterAll days4304409

We have: 24 guests online
Your IP: 3.239.11.178
 , 
Today: трав. 26, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер