Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Історична візія України і Тарас Шевченко
Вівторок, 25 березня 2014, 14:32

 

Тарас Шевченко – це дар Божий для українського народу та всього людства. Його Слово як українська пісня – «без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як господа слово». Він не лише виразник українського духу, а й охоронець нації, її мови, звичаїв, національного характеру. Велич Т. Шевченка з роками збільшується, важливість творів зростає. Залишається незмінною та актуальною опорою української ідентичності та соборності України.

У дні, коли Україна і все світове співтовариство відзначає 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Львівська обласна універсальна наукова бібліотека підготувала розгорнуту книжкову виставку: «Історична візія України і Тарас Шевченко». В якій представлена література про життя і творчість нашого генія, літератора, яка показує зв’язок Шевченка із сьогоденням, а також твори Кобзаря українською мовою та мовами інших народів.

Історична візія України і Тарас Шевченко

І. Се син могучого народу.

Дзюба Іван. Тарас Шевченко [Текст] / І. М. Дзюба. – Київ: Альтернативи, 2005. – 704.: іл. – (Серія «Особистість і доба»).

Запропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.

 

 

 

 

 


Тарас Шевченко. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях[Текст] : альбом / авт.-упоряд. В. Х. Косян [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. Стельмах. – Київ: Радянська Україна, 1991. – 335 с.

В альбомі відображено життєвий і творчий шлях великого українського поета, революціонера - демократа, мислителя, художника, а також вміщено уривки з творів, листів та щоденника поета. Містяться висловлювання видатних письменників, дослідників, громадських діячів про Т. Шевченка.

 

 

 

 


Доля [Текст] : книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / авт.-упоряд. В. Шевчук; худ. оформ. І. Динник, В. Дозорець. – Київ: Дніпро, 1993. – 780 с.

В книзі розповідається про життєвий і творчий шлях великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка.

 

 

 

 

 

 

 

 


Лепкий Богдан. Про життя і творчість Тараса Шевченка [Текст]. – Київ: Пульсари, 2005. – 140 с.: іл.

Робота Богдана Лепкого «Про життя і творчість Тараса Шевченка», задумана як вступ до п'ятитомного видання творів Кобзаря і надрукована 1919р., була вилучена з літературного обігу, а у 1989 році була видана повторно.

 

 

 

 

 


Огієнко Іван. Тарас Шевченко[Текст] / І. Огієнко; упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ: Наша культура і наука, 2003. – 432 с., іл.

«Тарас Шевченко» - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер - більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.

 

 

 

 


Лепкий Богдан. Життєпис Тараса Шевченка [Текст] / Б. Лепкий. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – 216 с., іл.

Основу цієї книжки становить біографія Тараса Шевченка. Написана книга 90 років тому Богданом Лепким, як передмова до повного видання творів Кобзаря. Півстоліття вона була недоступною українському читачеві.

 

 

 

 

 

 

Чанін С. Великий рід великої людини [Текст] : науково-популярний нарис / С. Чанін. – Київ: ЕЛІБРЕ, 2008. – 160 с.

У цій книзі, автор спробував відстежити поворотні моменти в долі українського класика, прагнув виявити, наскільки це було можливо, маловивчені лінії двоюрідних родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані генеалогічних досліджень.

 

 

 

 

 

 

Федченко Павло. Тарас Григорович Шевченко [Текст] / П. Федченко. – Київ: Наукова думка, 1989. – 304 с.

Автор веде широку розповідь про життєву долю, творчу й громадську діяльність поета, прозаїка, художника.

 

 

 

 

 

 

 

Чалий Михайло. Життя і твори Тараса Шевченка [Текст] : звід матеріалів до його біографії / М. К. Чалий; пер. з рос., авт. післямови В. Смілянська; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ: Веселка, 2011. – 263 с.

Михайло Чалий один із перших ретельно й шанобливо зібрав листи, спогади сучасників про поета та інші матеріали.

 

 

 

 

 

 

 


Т. Шевченко: невідомі сторінки життя[Текст] / авт.-упоряд. Л. Цуріка. – Київ: АВІАЗ, 2013. – 72 с.

Книга складається з 4-х розділів:

1.Сторінками життя.

2.Творчий шлях.

3.Жінки в житті Т. Шевченка.

4.Невідомі факти.

В книзі опубліковано багато маловідомих фактів із життя Т. Г. Шевченка.

 

 

Жур Петро. Труди і дні Кобзаря [Текст] / П. В. Жур; авт. вступ. ст. М. М. Павлюк. – Київ: Дніпро, 2003. – 520 с.

Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка «Труди і дні Кобзаря» є підсумком багаторічної дослідницько-пошукової роботи відомого літературознавця, лауреата Шевченківської премії Петра Жура.

 

 

 

 

 

 


Зайцев Павло. Життя Тараса Шевченка [Текст] / П. Зайцев. – 2-ге вид. – Київ: Обереги, 2004. – 480 с.

Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.

 

 

 

 

 


Горбач Назар. Життя та творчість Тараса Шевченка [Текст] / Н. Я. Горбач. – Львів: Каменяр, 2005. – 304 с.

У книзі застосовано новий аналіз філософського світогляду поета, що дає підставу переосмислити під цим кутом зору всю історію не тільки української, а й усієї світової філософської думки.

 

 

 

 

 


Грабович Григорій. Шевченко, якого не знаємо (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета) [Текст] / Г. Грабович. – Київ: Критика, 2000. – 318 с.

Книга-есе представляє головний напрям друкованої шевченкіани за останнє десятиліття.

 

 

 

 

 


Я дуже щиро Вас…[Текст] : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд. О. В. Ковалевський. – Харків: Прапор, 2004. – 352 с.

У книзі в хронологічній послідовності розташовані матеріали, дають виразну картину життєвого і творчого шляху поета, і є безцінною скарбницею живих свідчих про Т. Шевченка, джерелом ґрунтовного вивчення його біографії.

 

 

 

 

 

 


Горак Роман. Прозвані юродивими [Текст]: есеї про Тараса Шевченка / Р. Д. Горак. – Львів: Апріорі, 2011. – 247 с.

До цієї книги львівського письменника Романа Горака увійшло два есеї: «Де Альта плаче» та «Прозвані юродивими. Перший присвячений перебуванню Т. Шевченка в Переяславі та історії написання «Заповіту». У другому йдеться про прихід творів Т. Шевченка в Галичину, а також про тих, хто першим приніс слово поета на цю землю, та їх долю.

 

 

 

 

 

ІI. Слово Шевченка на сторожі нації.

Шевченко Тарас. Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко; худ. С. П. Караффа-Корбут. – Львів: Каменяр, 2011. – 871 с.

У виданні вміщено поетичний доробок геніального українського письменника (1814-1861), що супроводжується ілюстраціями. Тексти поезій подаються за академічними виданнями творів Тараса Шевченка.

 

 

 

 

 


Донцов Дмитро. Незримі скрижалі Кобзаря. Містика лицарства запорозького [Текст] / Д. І. Донцов. – Київ Українська Видавнича Спілка, 2009. – 266 с.

Книжка відзначається глибиною і різноманітністю суджень, спостережень і оцінок. Вона вирізняється глибоким і широким християнським контекстом. Праця надзвичайно актуальна для сучасного шевченкознавства та українознавства загалом як певний компендіум душі національного генія.

 

 

 

 


Шевченко Тарас. Усі твори в одному томі [Текст] / Т. Г. Шевченко. – Київ; Ірпінь: Перун, 2007. – 824 с.: іл. з творів Шевченка-художника. – (Поетична поличка «Перуна»)

В одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

 

 

 


Шевченко Тарас. Я так її, я так люблю…[Текст] : вибрані вірші та поеми / Т. Г. Шевченко. – Київ: Либідь, 2004. – 704 с.

Дане видання засвідчує нашу глибоку шану й любов до Великого Кобзаря. Книга щедро ілюстрована малюнками, офортами та малярськими творами Шевченка.

 

 

 

 

 

 


Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка [Текст] / Ю. Барабаш [та ін.]; НАН України, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ: Наукова думка, 2008. – 376 с.

Представлені статті, кожна з яких становить окреме дослідження, мають концептуальне значення для розуміння світогляду Шевченка, його філософських, релігійних, історіософських, культурологічних, естетичних уявлень та переконань.

 

 

 

 

 


Тарас Шевченко [Текст] : вибрана поезія. Живопис. Графіка / ред. Т. Андрущенко [та ін.]. – Київ, Kyiv: Мистецтво; Mystetstvo, 2007. – 608 с.: іл.

Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою (здійснене лауреатом Перекладацької премії ім. І. Франка Національної спілки письменників України Вірою Річ із Великої Британії) доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Т. Шевченка - поета і художника.

 

 

 

 

 

Шевченко Тарас. Повісті: Художник. Близнюки. Прогулянка із задоволенням та не без моралі [Текст] / Т. Г. Шевченко; пер. з рос. М. І. Чумарна. – Львів: Апріорі, 2013. – 320 с.

Твори Шевченка написані російською мовою, але пережиті і відчуті, висловлені на рівні серця своєю рідною, українською мовою. При перекладі з російської на українську вражаєшся цим дивним феноменом людського мислення: наче з кривого дзеркала отримуєш раптом правдиве дзеркальне відображення.

 

 

 

 


Шевченко Тарас Григорович (1814-1861). Кавказ [Текст] : поема / Т. Г. Шевченко; упоряд. Л. Д. Зінчук. – Київ: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. – 160 с. – (Вінок Кобзареві мовами народів світу). – Текст. портал. 20 мовами світу.

Видання безсмертної поеми Великого Кобзаря рідною мовою та в перекладах мовами народів світу.

 

 

 

 

 

 


Шевченко Тарас. Єретик [Текст] : поема слов'янськими мовами / Т. Г. Шевченко; худ. Анатолій Хмара. – К: Дніпро, 1991. –126 с. – Текст укр., рос., білорус., чес., словац., пол. та болг. мовами.

Книгу перекладено слов'янськими мовами поеми великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка.(1814-1861).

 

 

 

 

 

 


Шевченко Тарас. Заповіт мовами народів світу[Текст] / Т. Г. Шевченко. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1960. – 96 с.

«Заповіт» перекладено мовами багатьох народів.

 

 

 

 

 

 

 

 


Шевченко Тарас. «Заповіт» мовами народів світу [Текст] / Т. Г. Шевченко; упоряд. Б. В. Хоменко; Академія Наук Української РСР. – Київ: Наукова думка, 1989. – 248 с.

До антології ввійшов славетний програмний вірш Т. Г. Шевченка «Заповіт», та переклади цього твору на сто сорок сім мов народів світу.

 

 

 

 

 

 

 


Шевченко Тарас. Давидові псалми [Текст] : автографи Тараса Шевченка, давньослов'янські тексти, українські переклади / Т. Г. Шевченко; худ. В. Гарбуз. – Київ: Дім, сад, город, 2000. – 84 с.: іл.

У збірнику подано тексти Псалмів давньослов'янською і українською мовами, автографи Кобзаря з їх переспівами й ілюстрації художника Володимира Гарбуза.

 

 

 

 

 

 

 

ІIІ. Шевченко - це народ, і як народ, він буде вічно жити.

Вічний як народ. Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка [Текст] : навч. посіб. / упоряд. О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. – Київ: Либідь, 1998. – 271 с.: іл.

У книзі висвітлюється тема України, доля народу, біблійні мотиви – ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т. Г. Шевченка.

 

 

 

 

 


Дзюба І. З криниці літ [Текст]. Т.2 / І. М. Дзюба. – К.: Обереги, Гелікон, 2001. – 848 с.: фото. – (Українська модерна література).

Тритомник «З криниці літ» - підсумок художньо-естетичних і критичних студій і розмислів чи не найцікавішого українського вченого - гуманітарія сучасності.

 

 

 

 

 

 


Луценко Іван. Тарас Шевченко та Осетія [Текст] : (штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв’язків ) / І. А. Луценко, І. В. Братусь. – Київ: Либідь, 2002. – 192с. – Бібліогр.: C.180.

У монографії розглядаються питання українсько-осетинських літературних зв’язків, вплив творчості Тараса Шевченка на ці зв’язки.

 

 

 

 

 

 


Тарас Шевченко і Крим [Текст] : енциклопедичний довідник / упоряд. Г. А. Рудницький. – Сімферополь: Таврія, 2001. – 288 с.

Ця колективна праця є скромним пошануванням кримчанами пам`яті Тараса Григоровича Шевченка - великого поета і духовного провідника нашого народу.

 

 

 

 

 

 


Шевченкова дорога в Білорусь [Текст] : літ-но публіц. зб. / ред. Р. М. Лубківський. – Львів: Світ, 2004. – 272 с.

Літературно-публіцистичний збірник присвячено відзначенню року Т. Г. Шевченка в Республіці Білорусь. Вміщено офіційні матеріали, а також твори провідних білоруських поетів про Великого Кобзаря, переклади білоруською мовою «Заповіту», літературознавчі статті про зв`язки Т. Г. Шевченка з Білорусією.

 

 

 

 

 

 

Славить Грузія Кобзаря [Текст] : літ-но публіц. зб. / упоряд., авт. передмови, пер. Р. Ч. Чілочава. – Львів: Світ, 2011. – 294 с. – (Серія « Шевченко і світ»). – Тит. арк., текст укр., грузин. мовами.

До збірника увійшли поезії, наукові розвідки, літературознавчі і мистецтвознавчі роздуми грузинських авторів про життя, поетичну й малярську спадщину Т. Шевченка, про світове значення його творчості, вибрані поезії Т. Шевченка та їх грузинські переклади. Усі вони свідчать про справжню популярність українського генія в братній Грузії про щиру любов і повагу до його високого таланту.

 

 

 

 


Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина [Текст ] : путівник / С. Л. Лаєвський [та ін.]. – Київ: Богдана, 2012. – 275 с.

Путівник запрошує шанувальників Кобзаря подорожувати шляхами Чернігівщини - у міста, містечка і села, що відвідував за своє життя великий син України. Книга містить поради, які допоможуть здійснити подорож з легкістю і комфортом.

 

 

 

 

 

 


Яцюк Володимир. Віч-на-віч із Шевченком. Іконографія 1838-1861років [Текст] / В. М. Яцюк. – Київ: Балтія, 2004. – 112.: іл.

Цей збірний портрет з уяви не був би таким виразним , якби не було змоги окреслити його достеменним зоровим образом, розмаїттям образів, серед яких і автопортрети художника, і портрети роботи його сучасників, і прижиттєві фотографії Шевченка.

 


 

Шевченкова криниця [Текст] : зб. афоризмів із творів Т. Шевченка / упоряд.: В. Дорошенко, Т. В. Майданович; авт. передмови Л. І. Андрієвський. – Вид. 2-ге доопрац. –Київ: Криниця, 2003. – 288с.: портр. – (Скарби Тарасової Гори). – імен. покаж.: с. 251.

Даний збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини. Книга має велике теоретичне і практичне значення для всіх шанувальників української літератури.

 

 

 


Пилип`юк Василь. Шевченкова посвята [Образотв.вид.] : альбом / В. В. Пилип`юк; ред. Р. М. Яцків; фото В. В. Пилип`юк. – Львів: Світло й тінь, 2013. – 159.: іл. колор.

В альбомі вміщено інформацію репродукцію малярського твору, вміщену в альбомі, факсимільне автографа чи видання творів поета, краєвиди якими милувався Шевченко з дитячих і юнацьких літ і аж до останнього свого приїзду в Україну в 1859р. храми, сільські хати і палаци, польові дороги і стежки, парки і алеї, якими ходив Тарас Шевченко.

 

 

 

 

 

IV. Шевченко і сьогодення

Танюк Л. Рефлексії на Євромайдані у переддень 200-х роковин Тараса Шевченка [Текст] / Лесь Танюк // День. – 2014. – № 22–23. – С.22.

 

 

 

 

 

 

 

 


Шокало О. Безвічність України у своєчасності й поза часовості поезії Тараса Шевченка [Текст] / Олександр Шокало // Слово Просвіти. – 2014. – 6–12 березня. – С. 4.

 

 

 

 

 

Жулинський М. «За що я Вкраїну люблю?» Тарас Шевченко та Євромайдан [Текст] / Микола Жулинський // День. – 2014. – 7-8 лютого. – С.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверстюк А. Шевченко на барикадах Свободи [Текст] / Євген Сверстюк // Літературна Україна 2014. – 13 лютого. – С.1.

 

 

 

 

 

 

Єрмоленко А. «Якби Шевченко був нашим, то кидав би коктейлі Молотова» [Текст] / Андрій Єрмоленко // Високий Замок. – 2014. – 7–9 березня. – С.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терен Т. Кобзареві з любов'ю. Найцікавіші події та арт-проекти до 200-річчя Тараса Шевченка [Текст] / Тетяна Терен // Україна молода. – 2014. – 13 лютого. – С.12.

Сверстюк. А. що, якби Шевченко…Люди схильні переоцінювати вплив обставин і недооцінювати опір обставинами [Текст] / Євген Сверстюк // День. – 2014. – 10–11січня. – С.14.

Жулинський М. «Свою Україну любіть, любіть її…»[Текст] / Микола Жулинський // Слово і час. – 2014. – №3. – С.3.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday376
mod_vvisit_counterYesterday642
mod_vvisit_counterThis week1786
mod_vvisit_counterLast week8494
mod_vvisit_counterThis month23638
mod_vvisit_counterLast month54046
mod_vvisit_counterAll days4402344

We have: 35 guests online
Your IP: 44.211.31.134
 , 
Today: лип. 23, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер