Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Віртуальна книжково-ілюстративна виставка «Комп’ютерні системи та інформаційні технології»
Четвер, 03 квітня 2014, 09:01

Унаслідок стрімкого розвитку інформаційних технологій усе більше сфер суспільного життя починають застосовувати новітні інформаційні продукти. Ці технології надають інноваційні можливості, які до цього часу не використовувалися і які починають визначення як зовсім нові напрями розвитку вже існуючі напрями. Серед них такі традиційні, як автоматизація обліку та менеджменту підприємств, розрахунки прогнозів та ризиків, економіко-статистичні розрахунки, розробка рекламної та маркетингової стратегій, електронна пошта та ін.

Якщо розглядати розвиток суспільства як зміну певних, домінуючих в окремі періоди суспільно-економічних факторів, то нині головним вважається саме інформаційний фактор. При цьому стверджується, що матеріальні ресурси, капітал і праця, які є основою індустріального суспільства, втрачають свої лідируючі позиції на користь саме інформаційного фактора.

Інформаційне суспільство в основному вважається цифровим, тому що в переважній більшості застосувань домінують саме цифрові технології. Інформаційне суспільство є глобальним, адже використовуються технології, які не мають обмеження в застосуванні за територіями, вони розповсюджуються на всі континенти, країни, всю земну кулю і навіть навколоземний простір. Інформаційне суспільство характеризується постійною потребою навчання та опанування швидкозмінних нових цифрових технологій.

Інформаційні технології настільки глибоко проникли в життя суспільства, що з ними пов’язується увесь суспільно-економічний розвиток країни. Відбувається це через економічні електронні відносини – автоматизовані електронні системи управління бізнесом, електронні платежі системи, управління бізнесом, електронну торгівлю та інші електронні засоби.

У наш час інформаційне суспільство сприймається як стратегічна мета суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку передових країн світу, реалізація якої, у свою чергу, зумовлює потребу людства у побудові глобального інформаційного суспільства.

З цими книгами можна ознайомитися у відділі виробничої літератури

Аніловська Г. Я. Інформаційні системи і технології у фінансах [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. Стоколоса. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 312 с.

У навчальному посібнику у стислій формі висвітлені теми, передбачені програмою дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах». Основна увага приділена теоретичним питанням суті, структури, розробки і впровадження інформаційних систем, практики їх використання у фінансових установах.

 

 

 

 


Буров Є. В. Комп’ютерні мережі [Текст] : підручник / Є. В. Буров. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 262 с.

Підручник висвітлює базові принципи побудови, функціонуння та налаштування комп’ютерних мереж. Складається з чотирьох частин. Перша частина присвячена базовим архітектурним принципам, в ній висвітлено також середовища передавання даних, сигнали та коди комп’ютерних мереж. У другій частині розглянуто головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, безпровідні мережі. Третя частина детально розглядає протоколи та сервіси мережі ТСР/ІР. Четверта частина присвячена інформаційним технологіям комп’ютерних мереж.

 

 


Зацеркляний М. М. Основи комп'ютерних технологій для економістів [Текст] : навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников, В. М.Струков. – Київ: Професіонал, 2007. – 672 с.

У роботі розглянуті основні інформаційні технології та програмні засоби, які застосовуються в економічних розрахунках, наведені способи найбільш ефективного підходу до розв’язування практичних задач.

 

 

 

 

 


Заяць В. М. Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій [Текст] : навч. посіб. / В. М. Заяць . – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 144 с.

Викладено основні поняття, методи та засоби розроблення комп’ютерних інформаційних технологій за допомогою комп’ютерної техніки, які мають широке прикладне застосування. Описано відомі та запропоновано нові підходи до оцінки кількості інформації. Велику увагу звернуто на методи аналізу широкого класу сигналів як основних носіїв інформації та підходи для їх ефективного опрацювання.

 

 


Кравець Р. Б. Інформаційні технології організації бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Кравець, Ю. О. Сєров, О. В. Марковець. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 228 с.

Зосереджено увагу на аналізі та моделюванні предметних галузей з метою побудови організаційних та інформаційних систем. Подано принципи візуального моделювання систем та бізнес-процесів, принципи структурного системного та об’єктно-орієнтованого підходів до моделювання систем. Наведено методи системного структурного аналізу і моделювання бізнес-процесів. Описано способи застосування методів моделювання бізнес-процесів для виконання консалтингових проектів та реорганізації діяльності підприємств. Розглянуто сучасні САSE-засоби автоматизації моделювання бізнес-процесів.

 


Матвієнко М. П. Комп’ютерна схемотехніки [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен. – К.: Ліра-К, 2013. – 192 с.

Висвітлено основні поняття комп’ютерної схемотехніки і методи побудови різноманітних комп’ютерних схем та схем автоматики і управління. У виданні велика кількість вправ та задач.

 

 

 

 

 


Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем [Текст] : навч. посіб. / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 500 с.

Розглянуто широке коло питань, що стосуються технологій формування і управління роботою з даними й інформацією у різних сферах діяльності. Наведено класифікацію інформаційних технологій і систем, розглянуто підходи та засоби моделювання предметної області, даних та знань під час їх створення. Викладено основи технології та систем баз даних; основи технології мультимедіа; принципи побудови та функціонування систем розосередженої обробки інформації, інформаційно-обчислювальних мереж; основи геоінформаційних технологій та систем; основи побудови та функціонування інтелектуальних інформаційних систем.

 


Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємстві [Текст] : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К.: Знання, 2011. – 718 с.

Висвітлено найважливіші особливості сучасних інформаційних систем і технологій на підприємствах, проаналізовано їх роль і місце у процесі інформатизації підприємств України. Розглянуто системи прийняття рішень та інтелектуального аналізу даних, перспективи використання інформаційних систем і технологій в економічній діяльності, основні напрями інтелектуалізації сучасних інформаційних систем. Значна увага приділена корпоративним та офісним застосуванням інформаційних систем.

 

 

 

 


Пупена О. М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах [Текст] : навч. посіб. / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Н. М. Луцька та ін. – К.: Ліра-К, 2011. – 552 с.

Розглянуті принципи функціонування промислових мереж та інтеграційних технологій, що використовуються в інтегрованих автоматизованих системах, фундаментальні принципи функціонування всіх промислових мереж, короткий огляд найбільш популярних в Україні промислових мереж, детально описані особливості реалізації фізичного рівня промислових мереж, а також функціонування модемного та бездротового зв’язку. Детально висвітлюються принципи функціонування та особливості проектування промислових мереж AS-I, MODBUS, CAN, CANOPEN та мереж на базі Industrial Ethernet, а також описані стандартні технології управління електроприводами через промислові мережі.

 


Чернега В. Безпровідні локальні комп’ютерні мережі [Текст] : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. – К.: Кондор, 2013. – 238 с.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення архітектури і технології сучасних безпровідних локальних комп’ютерних мереж стандарту ІЕЕЕ 802.11, а також способи забезпечення їх захисту від несанкціонованого доступу.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday507
mod_vvisit_counterYesterday642
mod_vvisit_counterThis week1917
mod_vvisit_counterLast week8494
mod_vvisit_counterThis month23769
mod_vvisit_counterLast month54046
mod_vvisit_counterAll days4402475

We have: 34 guests online
Your IP: 44.211.31.134
 , 
Today: лип. 23, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер