Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Шевченкіана світового українства
Понеділок, 12 травня 2014, 09:27

50 років, 100, 150 від дня народження Тараса Шевченка як великі дзвони, що змушували стишити ходу, замислитись над життям понівеченого тіла України, її духу, нескореного й незнищенного.

Гнаний з рідної землі, він долав океани і у своїй правді постав у вільному світі. Для мільйонів українців він став тим стержнем, який тримав їхнє українство і не давав розчинитися у чужому світі.

Сьогодні Тарас пройшов шлях довжиною у 200 літ, шлях заборон гласних і негласних, фальсифікацій його ідей і перекручень його смислів, знов приходить до нас у час, коли його вже «не заперечують і за нього вже не переслідують - його просто не помічають, можуть жити без нього» (М. Маринович)

Ювілейна Шевченкова дата - це ще одна нагода, яку дарує нам Тарас не лише для того, щоб заявити про себе у світі, який нічого не знає і не хоче знати про нас, але й пізнати самих себе такими, якими ми є насправді. Очищення - це болючий шлях, яким треба пройти для того, щоб стати на його дорогу.

Кожен народ гордиться своїми великими співцями. 1 це цілком природно, адже поет, якщо він справді великий, своїм мистецьким словом устигає відобразити живий образ рідного народу, засвоїти його історичний досвід, ідейні, моральні, етичні та естетичні здобутки. Тоді великий поет повними пригорщами черпає силу, думки й почуття з джерел мудрості, перш за все, свого народу.

Це стосується повною мірою Тараса Шевченка та українського народу, який дав своєму співцеві палке серце й розсудливий розум і послав у велику мандрівку, поблагословивши на трудну й непевну долю.

Поет став не тільки виразником прагнень, надій і думок свого народу, але й живим символом і втіленням його страждань та його боротьби. Його творчість пройнята мужністю, пристрасною волелюбністю до визвольної боротьби і палкою ненавистю до ворогів. Вона паленіє, як великий живий смолоскип, освітлюючи ввесь новітній розвиток українського народу.

200-річчя – ще один шанс, дарований нам Тарасом: прокидається наша національна гідність, ми усвідомлюємо велич нашого народу і розуміємо, як далі жити гідно.

Розділ 1: Незламне слово Кобзаря

Шевченко Т. Повне видання творів [Текст] В 14 т. Т.1 Поезії 1837-1842 рр./Тарас Шевченко, за ред. Павла Зайцева. Доповн. 2-ге вид. – Чікаго; вид-во Миколи Денисюка, 1962. – 352 с. : іл.

Перший том видання містить у собі поезії, написані до 1843 року. Ці ранні поезії становлять цілість своєю літературною формою та ідейним змістом.

 

 

 


Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко; пояснення і прим. Василя Сімовича; за ред. Ярослава Рудницького. – Вид. 2-ге, сравл.- Вінніпег, 1960. – 481 с.

Видання вийшло з нагоди виходу в світ " Кобзаря ".

 

 

 

 

 


Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко; пояснення і прим. Василя Сімовича. – 2-ге вид. – Нью-Йорк: Говерля, 1978. – 431 с.: портр.

 

 

 

 

 

 

 


Перший Кобзар Тараса Шевченка, 1840р. [Текст] / Тарас Шевченко; за ред. Констянтина Біди. – Оттава, 1961.- 114 с.

Це перший з трьох «Кобзарів», які вийшли ще за життя поета. Видання викликало живий відгомін та схвальну критику не тільки українських критиків, а й зарубіжних.

 

 

 

 

 

 


Шевченко Т. Тризна [Текст] / Тарас Шевченко. – Лондон : Орден, 1963. – 23 с.

Поема «Тризна» присвячена Варварі Рєпіній, з якою Шевченко товаришував.

 

 

 

 

 

 


Шевченко Т. Вибраний Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко; ред. передм. й прим. Ілька Борщака. – Париж: Громада, [194?]. – 496 с.

У видання увійшли майже усі твори...

 

 

 

 

 

 

 


Шевченкове слово і слова [Текст]: антол. перекладів з Шевченка чужими мовами /за ред. Богдана Кравцова. – Чікаго : Вид-во Миколи Денисюка, 1964. – передрук XII т. повного зібр. творів Т.Шевченка. -455 с.

Переклади віршів і поем Шевченка багатьма мовами зібрано і за презентовано читачам у цій антології. В основу покладено нові переклади, опубліковані протягом 25 років в різних країнах світу.

 

 

 


Шевченко Т. Казематні поезії: квітень-травень 1847 [Текст] / Тарас Шевченко. – Мюнхен, 1947. – 32 с.

До збірки увійшли 14 віршів, в яких він відобразив настрої, почуття та відчай, перебуваючи у в’язниці.

 

 

 

 

 


Shevchenko T. Poems Poesies Gedinte [Text]/Taras Shevchenko. – Munich: Molode Zyttia, 1961. – 113 s.

У збірці зібрано поетичні твори англійською, німецькою та французькою мовами. Деякі поезії перекладено українською мовою. Збірка видана коштами куреня пластунок «Ті що греблі рвуть».

 

 

 

 

 


Shevchenko T. Song out of darkness [Text]: selected poems / Taras Shevchenko. – London: The Mitre Press, 1961. – 128 p.

Збірка видана англійською мовою. Переклад здійснено Вірою Річ. В передмові подано життєвий і творчий шлях поета для ознайомлення англомовного читача.

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Шевченкова криниця: невичерпність, духовна скарбниця українського народу

Луців Л. Тарас Шевченко – співець української слави і волі [Текст] / Лука Луців.- Нью Йорк, 1964.- 187 с.

Вміщено твори Шевченка та статті про нього.

 

 

 

 

 


Поклін Шевченкові [Текст]: матеріали для святкування сотих роковин смерті Тараса Шевченка (деклямації, реферати). – 2-ге вид. – Філядельфія, 1961. – 126 с.

В посібник ввійшли матеріали, які стануть у нагоді в організації та проведенні Шевченкового свята для молоді та дітей.

 

 

 

 

 

 


Антохій М. Шевченко Т. Шевченкознавство відбитка з енциклопедії Українознавства (том 10, стор. 3813-3835) [Текст] / Мирослав Антохій. – Мюнхен; Париж, 1987. – [22 с.]

Передрук біографічної довідки про Т. Шевченка з Енциклопедії Українознавства.

 

 

 

 


Зайцев П. Життя Тараса Шевченка [Текст] / Павло Зайцев; НТШ. – Нью Йорк; Париж; Мюнхен, 1955. – 398с. – (Бібліотека Українознавства; ч. 4.).

Увійшли найважливіші видання творів Тараса Шевченка, присвячені життю і творчості великого поета.

 

 

 

 


Білоус-Гарасевич М. Тарас Шевченко [Текст]/ Марія Білоус-Гарасевич // Ми не розлучились з тобою, Україно: вибране. – Детройт, 1998. – С.59-67.

Доповідь стала промовою на академіях з нагоди вшанування в пошану Т.Шевченка.

 

 

 

 

 


Автобіографічний нарис Тараса Шевченка [Текст]/ Тарас Шевченко// Самі про себе : автобіогр. видатних українців ХІХ ст. / ред. Юрія Луцького. – Нью Йорк, 1989. – С.19-21.

В збірку «Самі про себе», увійшли автобіографії видатних українців ХІХ століття, зокрема нарис Тараса Шевченка, про життєвий та творчий шлях.

 

 

 

 

 

Розділ 3. Шевченкове слово у вікнах не старіє

Драй-Хмара М. З літературно-наукової спадщини [Текст] / Михайло Драй-Хмара ; ред., вибір та упоряд. Г. Костук; худож. оформ. П. Холодного.- Ню-Йорк; Париж; Сідней,1979.-407 с.

У збірнику проаналізовано розвиток української літератури з часів Т.Г. Шевченка. Його відкриває стаття «Генеза Шевченкової поезії «У тієї Катерини хата на помості».

 

 

 

 


Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури [Текст] / Юрій Бойко; Укр. Вільний ун-т . – Мюнхен, 1956. – 79 с.

В праці висвітлено роль творів Т.Шевченка в національно-визвольному русі та значення його творчості в Україні.

 

 

 

 

 


Гузар І. Шевченко і Гете (до 250-ліття від дня народження Гете і 185-ліття від дня народження Шевченка)[Текст] / Ірина Гузар ; (НТШ в Канаді). – Торонто, 1999. – 215 с.

У віданні розглядаються дві постаті – Гете і Шевченко. Зокрема, досліджується їхня діяльність в образотворчому мистецтві.

 

 

 

 

 

 


Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка : навколо «Москалевої криниці»: статті [Текст] / Леонід Плющ . – Едмонт, 1986. – 321 с.

Видання зробило прорив у шевченкознавстві й стало вагомим інструментом для подальших досліджень особистості Кобзаря.

 

 

 

 

 

 


Розділ 4. Поетична Шевченкіана діаспори

Борисюк М. «Три літа» Тараса Шевченка [Текст] / Мирослав Борисюк // Календар «Світла». – 1987. – С.105-116.

В критичній статті йдеться про поезію Т. Шевченка «Три літа» (1843-1845рр.).

 

 

 

 

 

 

 


Старицький М. Шевченкові [Текст] : вірш / Михайло Старицький // Календар «Слово». – 1964. – С. 19.

 

 

 

 

 

 

 


Поповський А. Отака то наша слава, слава України [Текст] / Анатолій Поповський // Нові дні. – 1997. – С. 6-8.

 

 

 

 

 

 

 


Воронка Н. Політичні поеми Шевченка [Текст] / Наталка Воронка // Юнак. -1986. - № 2-3. – С. 2.

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Шевченко і сутність

Дзюба І. Довіку насущний [Текст] / Іван Дзюба // Сучасність. – 1989. - №4. – С. 155-167.

 

 

 

 

 

 

 

 


Рахманний Р. Дійова спадщина Шевченкового націоналізму [Текст] / Роман Рахманний // Визвольний шлях. – 1989. - №11. – С. 1283-1289.

 

 

 

 

 

 

 


Стебельський Б. Слово Шевченка на сторожі нації [Текст] / Богдан Стебельський // Визвол. шлях. – 1983. - №4. – С.462-471.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Стебельська А. Шевченкова концепція Української держави [Текст] / Аріядна Стебельська // Збірник наукових праць канадського НТШ т. ХХХІІІ / Канадське Наукове Т-во ім. Шевченка; ред. Богдан Стебельський. – Торонто, 1993.- С. 177-194.

Стаття Андріяни Стебельської «Шевченкова концепція Української Держави» присвячена характеристиці творчості поета, які тематично пов’язані з ідеєю вільної суверенної незалежної України.

 

Розділ 6. Ключ до духовного світу поета

Борисюк М. Христове «слово істини»: 130-ті роковини викупу Шевченка – 4.V.1838 [Текст] / Мирослав Борисюк // Календар «Світла». – 1968. – С. 82-89.

 

 

 

 

 

 

 


Домашовець В. Псалми Давидові в поетичних творах Т.Шевченка [Текст] / Володимир Домашовець. – Оттава, 1992. – 159 с.

Подано глибокий аналіз Шевченкових псалмів, їх літературно-мистецьку вартість, а також автор зупиняється на самому змісті цих переспівів, порівнює їх з іншими видатними творами українського Генія.

 

 

 

 

 


Іларіон . Релігійність Тараса Шевченка [Текст] / Митрополит Іларіон [Іван Огієнко]; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег: Наладом Вид. Комісії при Т-ві «Волинь», 1964. – 103 с.- Ювілейне видання з приводу 150-ліття з дня народження Тараса Шевченка (1814-1964).

Висвітлено мотив Кобзая ,особливо це торкається його ліричних творів.

 

 

 

 

 

Бучинський Д. Християнсько-філософська думка Тараса Шевченка [Текст] / Дмитро Бучинський; Союз Українців у Великій Британії. – Мадрід; Лондон, 1962. – 256 с.

Розглядається постать Шевченка як християнина. Аналізується поетичні, прозові твори і листи поета.

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. Світова монументальна Шевченкіана

Нагороджені і відзначені [Образотворчий матеріал]: [проект Леоніда Молодожанина, проект «Поет» авторства Сергія і Надії Макаренків, проект «Мірко», автора М.Німцова і В.Сім’янцева] // Шевченківський альманах УНС. – 1964. – С. 27.

 

 

 

 

 

 


Митець і пам’ятник [Образотворчий матеріал] : [пам’ятник Т.Шевченку в Буенос-Айресі роботи Леоніда Молодожанина] // Авангард. – 1972. – Ч.2. – С.86-87.

 

 

 

 

 

 

 


Пропам’ятна книга будови пам’ятника Тарасові Шевченкові в Буенос-Айресі [Текст] / ред. Кол.: І.Чарнецький, Б.Литвинович. – Буенос-Айрес, 1971. – 174с.: фотогр. – Текст парал. укр. та англ. мовами.

У книзі йдеться про спорудження пам’ятника Т.Шевченку в Буенос-Айресі. Висловлюється подяка усім причетним до цієї події.

 

 

 

 

 


Шевченко Тарас. Пропам’ятна книга [Текст] = Taras Shevchenko. Memorial book: збірник. – Вашингтон: [б. в.], 1964. – 128 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами.

В збірнику з нагоди сторіччя смерті Тараса Шевченка зібрані матеріали, що стосуються спорудження пам’ятника Т.Шевченкові у Вашингтоні, перераховані усі фундатори, розміщені світлини, проекти пам’ятника.

 

 

 

 

 


Павловський В. Шевченко в пам’ятниках 1861-1964 [Текст] / Вадим Павловський / Укр. Вільна Акад. Наук у США. Інститут Шевченкознавства . – Нью-Йорк, 1966. – 40 с.: фотогр.

Подано короткий огляд історії пам’ятників Шевченкові в Україні та за її межами у період 1861-1964 рр. Автор доводить, що символом волі українського народу, його культури та історії став Тарас Шевченко. І тому пам’ятники йому стали предметом боротьби, що має за собою цілу історію.

 

 

 

 

 

 

Шевченко по широкому світі [Образотворчий матеріал] : [пам’ятники] // Юнак. – 1974. – С.2.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday295
mod_vvisit_counterYesterday642
mod_vvisit_counterThis week1705
mod_vvisit_counterLast week8494
mod_vvisit_counterThis month23557
mod_vvisit_counterLast month54046
mod_vvisit_counterAll days4402263

We have: 8 guests online
Your IP: 44.211.31.134
 , 
Today: лип. 23, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер