Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Віртуальна книжково-ілюстративна виставка "Сучасний готель: економіка, організація, менеджмент"
П'ятниця, 09 жовтня 2015, 08:54

Важливе значення для розвитку сучасного готельного бізнесу мають готелі. Вони сприяють поширенню і значному підвищенню рівня організації обслуговування туристів, створенню певного образу готельного обслуговування.

Сучасний розвиток готельної справи у світовій практиці пропонує клієнтові різноманітний готельний сервіс. Щороку засоби масової інформації повідомляють про нові форми діяльності в даному виді обслуговування. Сучасні готелі відрізняються за призначенням, місткістю, поверховістю, типами конструкцій, рівнями комфорту, режимами експлуатації (цілорічні, сезонні), місцем розташування (місто, курорт тощо), функціональним призначенням, забезпеченістю харчуванням, тривалістю проживання в них, рівнями цін. Основні ознаки, що характеризують готелі, це: якість, поверховість, призначення та рівень комфорту.

Результати дослідження сучасного стану готельної сфери в Україні свідчить саме від підвищення її розвитку, інвестування, в значній мірі залежить реальний стан туристичної інфраструктури в державі. Для ефективного функціонування готельної сфери сьогодні необхідна гнучка система державного стимулювання цієї галузі, необхідно збільшити кількість засобів розміщення різних категорій з чіткою диференціацією у спеціалізації пропонованих послуг гостинності, покращити якість готельних послуг, ефективність маркетингу і взаємодії на туристичному ринку сучасних готелів.

Саме вирішенню цих проблем підготовлено галузево-тематичну виставку «Сучасний готель: економіка, організація, менеджмент» у відділі виробничої літератури ЛОУНБ.

Розділ І. Готельно-ресторанне господарство в сучасних умовах

П’ятницька Г. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії [Текст]: навч. посіб. / Г. П’ятницька, Н. П’ятницька. – Київ: Кондор, 2013. – 250 с.

Розкрито процес створення і освоєння прогресивної виробничої технології, проектування продукції та послуг, подано характеристику сфери інноваційної діяльності, розглянуто методику оцінювання інноваційних переваг та ефективності інновацій, управління інноваційними процесами з урахуванням специфіки діяльності у сфері ресторанного господарства.

 

 

 

 

 


Іванова Л. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг [Текст]: навч. посіб. ∕Л. Іванова, О. Музика. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 226 с.

У навчальному посібнику розглядаються сутність, завдання та особливості моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг. Теоретичні положення доповнені комплексними розрахунково-аналітичними завданнями та ситуаціями для самостійного вирішення, тестами, індивідуальними навчально-дослідними завданнями для самостійного виконання, які спрямовані на поглиблення практичних навичок щодо використання показників та індикаторів кон’юнктури для аналізу і оцінки стану світового ринку готельних і ресторанних послуг.

 

 

 

 


Сусол Н. Я. Нормативно-технічні та практичні заходи забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства [Текст] : монографія ∕ Н. Я.Сусол. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 164 с.

Проаналізовано нормативну базу та правові акти у сфері ресторанного господарства, встановлено їх відповідність сучасному стану методу та критеріїв оцінювання якості послуг ресторанного господарства з відповідними характеристиками, які дозволяють отримати об’єктивні результати оцінювання; сформовано пропозиції внесення змін і доповнень до чинних стандартів у галузі ресторанного господарства, визначено заходи поліпшення умов дотримання вимог стандартів, правил та норм щодо якості послуг закладами ресторанного господарства під час їх діяльності.

 

 

 

 


Прокопенко Н. Фінансово-економічний механізм управління діяльністю готельних підприємств [Текст] : монографія ∕ Н. Прокопенко, М. Виклюк, Н. Бакеренко. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 192 с.

У монографії досліджено теоретико-методичні засади формування та функціонування фінансово-економічного механізму управління діяльністю готельних підприємств, основні тенденції їх виробничо-господарської діяльності та рівень ефективності функціонування фінансово-економічного управління їх діяльністю в сучасних умовах економічного розвитку.

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Основа менеджменту готельного бізнесу

Сокол Т. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах [Текст] : підручник .∕ Т. Сокол. – Київ: «Альтерпрес», 2012. – 446 с.

Подаються історія розвитку та характеристика сучасного стану готельного господарства світу та України, принципи класифікації засобів розміщення та сертифікації послуг готелів, основа господарської діяльності готельних підприємств, а також розглядається технологія прийому й обслуговування гостей в готелі, включаючи надання їм основних і додаткових послуг.

 

 

 

 

 


Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві [Текст]: навч. посіб. / В. Топольник. – Львів: «Магнолія 2006», 2015. – 328 с.

Особлива увага приділяється науково-теоретичній базі оцінювання якості об’єктів готельно-ресторанного господарства методами кваліметрії, простим і новим статистичним методам контролю й управління якості послуг.

 

 

 

 

 

 


Скрипко Т. Менеджмент готельно-ресторанного господарства [Текст]: навч. посіб. ∕ Т. Скрипко, О. Ланда. – Львів, 2012. – 300 с.

В посібнику викладено економічні, комерційні, організаційні, техніко-технологічні, інвестиційні, фінансові процеси, що відбуваються на підприємствах сфери обслуговування в сучасних умовах, найважливіші показники ефективності, необхідні розрахунки, тенденції і напрями вдосконалення діяльності підприємств готельно-ресторанної галузі.

 

 

 

 

 


Іванова Л. Маркетинг готельного і ресторанного господарства [Текст]: навч. посіб. ∕ Л. Іванова. – Львів, 2012. – 216 с.

Розглядаються сутність, характеристики та особливості маркетингу готельного і ресторанного господарства. Особлива увага приділяється інформаційному забезпеченню маркетингу готельного і ресторанного господарства, формуванню маркетингової політики підприємств індустрії гостинності.

 

 

 

 

 


Лук’янов В. Організація готельно-ресторанного обслуговування [Текст] : навч. посіб. ∕ В. Лук’янов, Г. Мунін. – Київ: Кондор, 2012. – 346 с.

В посібнику розглянуті сучасні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які базуються на теоретичних і практичних засадах організації обслуговування гостей. Розглянуті теоретичні та практичні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі, які відповідають сучасним вимогам ведення бізнесу, міжнародним стандартам та вимогам УЄФА до приймаючих країн.

 

 

 

 

 


Гарипов В. Информация о категории гостиницы [Текст] ∕ Владимир Гарипов ∕∕ Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2013. – №3. – С. 14-17.

 

 

 

 

 

 


Эффективный интернет-маркетинг для гостиничного бизнеса [Текст] ∕∕ Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2013. – №1. – 36-39.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Організація обслуговування в готелях

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. ∕ В. Архіпов, В. Русавська. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 342 с.

У посібнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів, подано характеристику матеріально-технічної бази як необхідної її передумови. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання.

 

 

 

 


Мальська М. Організація готельного обслуговування [Текст]: підручник ∕ М. Мальська, І. Пандяк, Ю. Занько. – Київ: Знання, 2011. – 366 с.

Систематизовано виклад організаційних, управлінських і технологічних засад вивчення готельної сфери, послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему технології та класифікації готельних підприємств, організації й управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості готельних споруд.

 

 

 

 

 


Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст]: підручник ∕ за заг. ред. Н. П’ятницької. – Київ: Кондор, 2012. – 557 с.

Розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання.

 

 

 

 

 

 


Сало Я. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу [Текст]: навч. посіб. ∕ Я. Сало. – Львів: Афіша, 2011. – 404 с.

Подано основні відомості для офіціантів, метрдотелів та керівників ресторанів і кафе щодо раціональної організації обслуговування. Особлива увага звертається на техніку праці, психологію обслуговування, художньо-естетичне оздоблення банкетних столів та відпрацювання технічних навичок в офіціантів.

 

 

 

 

 


Технологія ресторанної справи [Текст]: навч.-практ. посіб. ∕ Я. Сало. – Львів: Афіша, 2013. – 560 с.: іл.

Навчально-практичний посібник містить основні відомості з організації обслуговування на підприємствах харчування ресторанного сервісу різних класів та організації їх виробництва.

 

 

 

 

 

 


Орлова О. Дорогим гостям – дорогая «оправа» [Текст] ∕ Олеся Орлова ∕∕ Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2014. – №1. – С. 28-30.

 

 

 

 

 

 


Бондарь Г. Технологии, маркетинг, сервис – последовательность нового уровня [Текст] ∕ Геннадий Бондарь ∕∕ Отельер&Ресторатор. – 2015. – №1. – С. 26-30.

 

 

 

 

 

 

 


Швец В. Год роста и завоеваний [Текст] ∕ Валерий Швец ∕∕ Отельер&Ресторатор. – 2015. – №2. – С. 22-25.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday436
mod_vvisit_counterYesterday642
mod_vvisit_counterThis week1846
mod_vvisit_counterLast week8494
mod_vvisit_counterThis month23698
mod_vvisit_counterLast month54046
mod_vvisit_counterAll days4402404

We have: 20 guests online
Your IP: 44.211.31.134
 , 
Today: лип. 23, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер