Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка книг на CD (вересень 2012)
П'ятниця, 27 квітня 2012, 12:46

Екологія

М'ягченко О. П. Основи екології [Електронний ресурс] : підручник / О. П. М'ягченко. - Електрон. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : природничі та технічні науки). - ISBN 978-966-364-943-6 (в кор.).

Підручник відповідає змісту і структурі типової програми “Основи екології”, затвердженої Міністерством освіти і науки України, призначений для студентів факультетів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації. Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері. Підручник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально-економічні проблеми України та два додатки. Додаток 1 містить орієнтовні схеми лабораторно-практичних робіт. Додаток 2 надає інформацію, необхідну для виконання практичних робіт та сприяє кращому розумінню основного тексту.

Зміст

Розділ 1. Теоретичні основи екології;

Розділ 2. прикладні аспекти екології. Стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах;

Розділ 3. Екологічні проблеми України, її регіонів;

Розділ 4. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі.

 

Математика

Клепко В. Ю. Вища математика в прикладах і задачах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Ю. Клепко, В. Л. Голець. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : вища математика, теорія ймовірності, статистика). - ISBN 978-966-364-928-3.

Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв’язування типових прикладів і задач, набори прикладів і задач для практичних занять та самостійної роботи студентів.

 

Зміст

Розділ І. Лінійна та векторна алгебра;

Розділ ІІ. Аналітична геометрія;

Розділ ІІІ. Вступ до математичного аналізу;

Розділ IV. Диференційне числення функції однієї змінної

Розділ V. Диференційне числення функції багатьох змінних;

Розділ VI. Інтегральне числення;

Розділ VII. Диференційні рівняння;

Розділ VIII. Ряди

 

Гігієна

Грибан В.Г. Валеологія [Електронний ресурс] / В.Г. Грибан. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Вид.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : природничі та технічні науки). – ISBN 978-966-364-604-6

Розкриваються основні поняття дисципліни валеологіі, джерела та історія розвитку науки,діагностика і прогноз здоров'я індивіда, спосіб життя, вплив екологічних факторів, особливості впливу на організм людини фізичних навантажень. Висвітлюється роль харчування,дихання, серцево-судинної системи у збереженні здоров’я та довголіття. Описуються основні засоби зміцнення здоров’я та профілактики професійних захворювань. Викладено погляди на насильство, його природу та профілактику. Для курсантів, студентів, викладачів, науковців і всіх хто займається проблемами здоров'я та виховання молоді.

 

Зміст

1. Поняття про валеологію. Об’єкт, метод та методологічні основи. Історія розвитку науки.

2. Людина та її здоров’я з позиції системного підходу.

3. Діагностика індивідуального здоров’я.

4. Валеологічні аспекти психічного здоров’я.

5. Репродуктивне здоров’я та хвороби, що передаються статевим шляхом.

6. Оздоровлення, механізми управління здоров’ям.

7. Функції органів травлення. Принципи здорового харчування.

8. Дихання та механізми оздоровлення організму дихальною гімнастикою.

9. Загальне уявлення про серцево – судинну систему.

10. Здоров’я та довголіття.

11. Медико-соціальні проблеми наркотизму.

12. Види та форми насильницької поведінки.

 

Історія

Гончарук П. С. Історія України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. С. Гончарук. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : історія України). - ISBN 978-966-364-770-8.

Навчальний посібник об’єднує 27 лекцій з історії України з найдавніших часів до ХХ ст. Лекції обумовлені тривалим досвідом роботи автора в школах та вищих навчальних закладах, особливостями власної методики викладання лекційних матеріалів, появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем. У посібнику передбачені обов’язкові елементи вузівської лекції. Кожна тема розповідає про джерела, які покладені в основу її розкриття, стан висвітлення потреби в наукових працях. Видання буде корисним для викладачів вузів всіх рівнів акредитації, ліцеїв, гімназій, середніх шкіл, студентів та учнів.

Зміст

Розділ І. Давня історія України. Київська Русь;

Розділ ІІ. Українські землі у складі Литви та Польщі (XIV – перша половина XVII ст.);

Розділ ІІІ. Українська національна революція 1648 – 1676 рр. Створення козацької держави;

Розділ IV. Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні процеси і явища в Україні кінця XVII – XVIII ст.;

Розділ V. Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні процеси в Україні XIX ст.

 

Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура [Електронний ресурс] / М. В. Кордон. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : культурологія та релігієзнавство). - ISBN 978-966-364-509-4

Розглядається історія української та зарубіжної культури від первісного суспільства до кінця ХХ ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії. Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

Зміст

Лекція 1. Предмет курсу;

Лекція 2. Культура первісного часу;

Лекція 3. Культура Стародавнього Сходу;

Лекція 4. Культура Стародавньої Греції;

Лекція 5. Культура епохи еллінізму;

Лекція 6. Культура Стародавнього Риму;

Лекція 7. Культура Візантії;

Лекція 8. Культура Західної Європи в середні віки;

Лекція 9. Культура Відродження;

Лекція 10. Культура Просвітництва (XVII – XVIII ст.);

Лекція 11. Європейська культура ХІХ – ХХ ст.;

Лекція 12. Витоки української культури;

Лекція 13. Культура Київської Русі;

Лекція 14. Українська культура литовсько-польської доби (XIV – перша половина XVII ст.);

Лекція 15. Культура України в другій половині XVII – XVIII ст.;

Лекція 16. Культура України в ХІХ – на початку ХХ ст.;

Лекція 17. Українська література та мистецтво в ХІХ – на початку ХХ ст.;

Лекція 18. Культура України в 1917 – першій половині 40-х років.;

Лекція 19. Культура України у другій половині 40-х – 90-х роках ХХ ст.

 

Товарознавство

Зрезарцев М. П. Товарознавство непродовольчих товарів [Електронний ресурс] : посібник / М.П.Зрезарцев М. П., В.М. Зрезарцев, В.П. Параніч. – Електрон.дан. – [Б.м] : Вид.-книготорг.компанія «Центр навчальної літератури», [2011?] . –1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : торгівля та товарознавство).- ISBN 978-966-364-849-1

Посібник підготовлений у відповідності з програмою напрямку підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво» і розкриває основні властивості непродовольчих товарів, транспортування та збереження. Це дозволяє розпізнавати асортимент продукції та товарів,визначити якість продукції та основні дефекти, визначати доцільність та ефективність їх використання. Головна мета вивчення курсу «Комерційне товарознавство» – оволодіти знаннями, необхідними для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп непродовольчих товарів. Посібник розрахований на студентів усіх форм навчання.

Зміст

1. Одяг і взуття.

2. Галантерейні товари.

3. Культурно-побутові товари.

4. Меблеві товари.

5. Товари господарського і побутового призначення.

6. Ювелірні товари.

7. Технологічне та енергетичне обладнання,інструменти і підшипники.

8. Інструменти і підшипники.

9. Енергетичне обладнання.

10. Електронні комплектувальні вироби.

Обчислювальна техніка

Кюринець В.Є. Автоматизовані інформаційні системи [Електронний ресурс] / В.Є.Юринець, Р.В.Юринець. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Вид.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 єл. опт. диск. – ( Серія «Електронні видання»: комп’ютерні науки). - ISBN 978-966-364-947-4

Сучасні автоматизовані інформаційні системи і технології є потужним засобом опрацювання інформації, зокрема економічної та управлінської,яка характеризується великою складністю,структурністю та обсягом. Висвітленню цих питань і присвячена пропонована книга.Значна увага відведена висвітленню основ інформаційних систем і техногогій, зокрема інформаційного, апаратного, програмного забезпечення й організації інформаційної бази та автоматизованих банків даних. Окремим підрозділом проведена інформація про сучасний стан розвитку Grid-систем. Подано особливості організації автоматизованих інформаційних систем підприємств,систем управління персоналом, діловодства і документообігу.

Для студентів, аспірантів і фахівців автиматизованого опрацювання економічної та управлінської інформації.

Зміст

Розділ 1.Основи інформаційних систем і технологій.

Розділ 2.Інформаційні системи підприємств.

Розділ 3. Інформаційні системи в управлінні персоналом.

Розділ 4. Інформаційні системи діловодства та документообігу.

 

Економіка

Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, Л. В. Рибалко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : гроші, фінанси, кредит та банківська справа). - ISBN 966-364-262-9.

В навчальному посібнику висвітлено законодавче та нормативно-правове забезпечення податкової системи України. За результатами опрацювання нормативних актів систематизовано і подано у вигляді нормативних карток по всіх податках, зборах, платежах єдині та обов’язкові до виконання вимоги до платників податків. До окремих, найбільш поширених, податків надано коментарі, а також питання-відповіді. В посібнику наведено інформаційно-правові дані, які використовуються при розрахунках податків, зборів та обов’язкових платежів. При підготовці навчального посібника використані нормативні документи станом на 01.01.2006 р. Навчальний посібник може бути корисний не лише для студентів, викладачів, а й для практикуючих бухгалтерів, економістів, менеджерів, податківців та ін. Автори навчального посібника висловлюють вдячність студенці Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії Ю.О. Божко за підготовку матеріалу «Посміхнися та відпочинь».

Зміст

Розділ 1. Загальні положення про податкову систему України;

Розділ 2. Дізнайся про податки, збори та платежі;

Розділ 3. Облік нарахування та сплати податків, зборів та обов’язкових платежів.

 

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : підручник / Т. В. Майорова. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-883-5.

У підручнику «Інвестиційна діяльність» автором висвітлюється найсуттєвіші характеристики процессу інвестування у національній економічні системі. Розглядаються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; специфіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етапи розробки інвестиційних проектів, а також методи їх оцінки; методи та вартість фінанасового забезпечення інвестиційної діяльності; макроекономічні регулювання економіки інвестиційних процесів. Підручник значно розширює поле вітчизняних економічних досліджень, формує базу для подальшого поглибленого вивчення складних явищ в інвестиційній сфері. І тому, без сумніву, буде корисним для викладачів та студентів, а такожзацікавить науковців та практиків.

Зміст

Тема 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності;

Тема 2. Інвестиційний ринок;

Тема 3. Фінансові інвестиції;

Тема 4. Реальні інвестиції;

Тема 5. Інновації, як об’єкт інвестиційної діяльності.

 

Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий . – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Вид.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?].- 1 ел. опт. диск. – ( Серія «Електронні видання» : гроші, фінанси, кредит та банківська справа). – ISBN 978-966-364-877-4

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні , методологічні та практичні аспекти контрольно – ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю. Начальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій,установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників ДКРС, ДПА, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

Зміст

Розділ 1. Суть, предмет і метод державного фінансового контролю.

Розділ 2. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика.

Розділ 3. Державна контрольно – ревізійна служба та її функції.

Розділ 4. Стандарти державного фінансового контролю.

Розділ 5. Контрольно – ревізійний процес: планування та організація здійснення.

Розділ 6. Державний аудит ефективності діяльності підприємств, організацій, закладів.

Розділ 7. Контроль за здійсненням операцій у бюджетних установах.

Розділ 8. Контроль за використанням коштів місцевих бюджетів.

Розділ 9. Податкова служба як орган державного фінансового контролю за діяльністю підприємства.

Розділ 10. Контроль в системі державного казначейства.

Розділ 11. Контрольні функції Національного банку України.

Розділ 12. Контроль ефективності використання коштів державного бюджету рахунковою палатою.

Розділ 13. Діяльність інших державних і недержавних органів у сфері фінансового контролю.

Розділ 14. Внутрішній (Відомчий) фінансовий контроль у системі виконавчої влади.

Розділ 15. Правоохоронні органи та їх участь у заходах з державного фінансового контролю.

Розділ 16. Узагальнення результатів контролю та формування контрольно - ревізійної інформації в ДКРС України.

 

Раровська В.В. Біржова діяльність [Електронний ресурс] : посібник / В.В.Раровська, Л.А.Останкова, С.Е.Акопов. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Вид. – книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : гроші, фінанси,кредит та банківська справа). – ISBN 978-966-364-859-0

В основу посібника покладений галузевий стандарт вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Посібник складено відповідно до кваліфікаційних характеристик та навчальних планів за спеціальностями «Економіка підприємства», «Фінанси» та «Менеджмент організацій». Основна увага приділяється організаційно – економічному механізму функціонування біржі-створення і управління біржею, проведення торгів, основні біржові операції, взаємовідносини біржі з брокерами та брокерів з клієнтами, організація ф'ючерсної торгівлі і хеджування. Для студентів економічних факультетів, та всіх, хто самостійно вивчає біржову справу.

 

Зміст

Тема 1. Основні поняття про біржу, класифікація бірж.

Тема 2. Історія виникнення і розвитку бірж.

Тема 3. Порядок утворення та органи управління біржі, організаційна структура і персонал.

Тема 4. Біржове ціноутворення проведення аудиту.

Тема 5. Організація роботи брокерської фірми.

Тема 6. Строкові контракти. Ф'ючерсна біржа як найбільш розвинений вид товарної біржі.

Тема 7. Основні поняття про ринок цінних паперів.

Тема 8. Види цінних паперів та їх особливості.

Тема 9. Фінансові інститути ринку цінних паперів.

Тема 10. Порядок емісії цінних паперів.

Тема 11. Фондова біржа.

Тема 12. Інвестиційні дилери та позабіржовий ринок цінних паперів.

 

Безугла В.О. Страхування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В.О.Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Вид.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – ( Серія «Електронні видання» : страхування ). – ISBN 9778-966-364-750-0

В навчальному посібнику розглянуті загальні принципи, функції та фінансово – економічна технологія страхової діяльності, особливості тарифної та цінової стратегії страхової компанії та умови забезпечення її фінансової стабільності. Теоретичний матеріал подано у вигляді схем, графіків та таблиць. Книга призначена як для самостійного вивчення матеріалу, так і в якості навчального посібника для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

Зміст

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

Тема 2. Класифікація страхування.

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка.

Тема 4. Страховий ринок.

Тема 5. Страхова організація як частина економічної системи.

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності.

Тема 7. Особисте страхування.

Тема 8. Страхування майна.

Тема 9. Страхування відповідальності громадян.

Тема 10. Перестрахування та співстрахування.

Тема 11. Доходи, витрати і прибутки страховика.

Тема 12. Фінансова надійність страховика.

 

Скібіцька Л. І. Діловодство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філологічні науки). - ISBN 978-966-364-300-7.

Навчальний посібник з дисципліни «Діловодство» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та організацій різних організаційно-правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки. Посібник ознайомлює з класифікацією, систематизацією та правилами створення й оформлення різних видів управлінських документів, порядком роботи з документами, зокрема з тими, які містять комерційну (державну) таємницю. Це видання є практичним посібником з організації сучасного діловодства. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, діловодів (офісменеджерів), керівників фірм та їх структурних підрозділів.

Зміст

Тема 1. Документальне забезпечення управління;

Тема 2. Використання ПЕОМ у документальному забезпеченні управління;

Тема 3. Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів;

Тема 4. Оформлення організаційно-розпорядчої документації;

Тема 5. Документація з особового складу;

Тема 6. Організація роботи з документами;

Тема 7. Організація документообігу у підприємстві;

Тема 8. Робота з документами, що містять комерційну таємницю підприємства

Тема 9. Основні вимоги до організації сучасного діловодства;

Тема 10. Оперативне зберігання документів.

 

Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький. - Электрон. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : мікро-макро економіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-813-2 (в кор.).

У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення нормативних дисциплін «Управління інноваціями» та «Управління інвестиціями». Базовий професійний курс управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, охоплює проблеми оформлення інноваційних проектів, аналізу попиту на науково-технічну продукцію, оцінки ефективності інновацій та інвестицій. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників науково-дослідних організації та менеджерів.

Зміст

1. Сутність і основні поняття інноваційного менеджменту;

2. Управління інноваційною діяльністю

3. Інноваційна стратегія;

4. Експертиза інноваційних проектів та їх економічна ефективність;

5. Напрямки впровадження інноваційних проектів;

6. Інвестиційний менеджмент;

7. Дослідження інвестиційного ринку;

8. Інноваційна політика.

 

Івасюта Т.М. Економічна безпека підприємства [Електронних ресурс] : навч.посіб. / Т.М. Івасюта, А.О. Заїнчковський. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Вид. –книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»: економіка підприємств, підприємства).- ISBN 978-966-364-830-9

В данному навчальному посібнику розглянуті сутність та складові елементи енономічної безпеки держави,регіону, підприємства. Викладені основи правового регулювання комерційної таємниці за кордоном та відчизняному законодавстві. Обгрунтована необхідність в інформації на підприємстві та наведені методи її збирання. Наведені заходи щодо забезпечення безпеки підприємства та його інформації, а також технічні засоби захисту.

Призначена для студентів економіччних юридичних спеціальностей,менеджерів,маркетологів,керівників підприємств,співробітників служб економічної безпеки підприємств.

Зміст

Розділ 1. Економічна безпека.

Розділ 2. Правовий захист комерційної таємниці.

Розділ 3. Економічна розвідка.

Розділ 4. Система захисту підприємства.

 

Нечаю Л.І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. – Електрон. текст. дан. – [Б.м] : Вид. –книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання»: туризм та готельно-ресторанна справа).- ISBN 978-966-364-933-7

В навчальному посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі.Особливої уваги приділено плануванню, зокрема таким питанням, як: прогнозування прибутку і рентабельності,сітковому плануванню роботи підприємств сфери гостинності, методом дослідження попиту і продукцію, визначенню конкурентноздатності. Навчальний посібник включає приклади вирішення проблемних питань галузевої діяльності, розкриваючи її специфічність і винятковість.

Зміст

Розділ 1. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі розвитку ринкової економіки України.

Розділ 2. Визначення організації як соціальної структури.

Розділ 3. Моделювання організаційних структур управління.

Розділ 4. Фактори, принципи й функції менеджменту та їх розвиток в умовах ринкової економіки.

Розділ 5. Організація виробництва послуг як функція менеджменту.

Розділ 6. Мотивація й стимулювання в готельно-ресторанному бізнесі.

Розділ 7. Функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі.

Розділ 8. Планування як функція менеджменту.

Розділ 9. Значення системи методів менеджменту в роботі підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Розділ 10. Управлінські рішення в менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Розділ 11. Сучасні техпології управління діяльністю колективів.

Розділ 12. Комунікаційні процеси в системі управління.

 

Право. Юридичні науки

Романчиков В. І. Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - Электрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини). - ISBN 978-966-364-601-5.

Запропонований навчальний посібник підготовлений згідно з програмою нормативної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для бакалаврів економічних спеціальностей, містить у собі програму дисципліни, навчально-тематичний план лекційний матеріал, тлумачний словник термінів, перелік питань для самостійного вивчення та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань студентів, теми рефератів, перелік рекомендованої літератури. У посібнику розглянуті передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Основна увага приділяється аналізу суті міжнародних економічних відносин, міжнародній торгівлі, міжнародному руху факторів виробництва, економічній інтеграції.

Зміст

Тема 1. Міжнародні економічні відносини (МЕВ): предмет, завдання і значення, основні етапи розвитку;

Тема 2. Середовище розвитку міжнарожних відносин;

Тема 3. Світовий ринок та світове господарство особливості їх розвитку;

Тема 4. Міжнародний поділ праці як основа МЕВ;

Тема 5. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс;

Тема 6. Міжнародна торгівля;

Тема 7. Ціноутворення в світовій торгівлі;

Тема 8. Міжнародний рух капіталу;

Тема 9. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини;

Тема 10. Міжнародні науково-технічні відносини;

Тема 11.Міжнародні економічні інтеграційні процеси;

Тема 12. Місце України у світовому економічному просторі.

 

Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України [Електронний ресурс] / В. Е. Теліпко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : юридичні науки). - ISBN 978-966-364-852-1.

Це видання є першим повноцінним, цілісним і систематизованим збірником навчально-методичного матеріалу з курсу «Конституційне та конституційно-процесуальне право України». На основі узагальнення та систематизації теорії та практики сучасного конституційного процесу і базових законодавчих положень у навчальному посібнику розкриваються актуальні питання функціонування системи права та дії механізму правового регулювання в межах конституційного та конституційно-процесуального права України. Навчальний посібник підготовлений на основі навчальної програми курсу відповідно до чинного законодавства України. Навчальний посібник розрахований на студентів юридичних вищих навчальних закладів, які вивчають конституційне та конституційно-процесуальне право України, викладачів, по шукачів і науковців, фахових юристів, які практикують у сфері конституційних правовідносин, а також усіх, хто цікавиться питаннями теорії і практики новітнього конституційного процесу та державно-правового будівництва в Україні.

Зміст

Розділ 1. Конституційне-процесуальне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна;

Розділ 2. Виборчий і референдний процес В Україні;

Розділ 3. Порядок організації та діяльності Верховної Ради України;

Розділ 4. Законодавчий процес;

Розділ 5. Парламентські процедури;

Розділ 6. Організація діяльності народних депутатів України;

Розділ 7. Конституційно-процесуальні засади утворення та діяльності Конституційного Суду України;

Розділ 8. Порядок організації місцевого самоврядування в України;

Розділ 9. Механізм реалізації конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України;

Розділ 10. Конституційно-правова відповідальність.

 

Безпека життєдіяльності

Халмурадов Б. Д. Безпека життєдіяльності: перша допомога в надзвичайних ситуаціях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. Д. Халмурадов. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : безпека життєдіяльності та цивільна оборона).

Розглядаються питання першої допомоги та питання організаційного забезпечення її надання. Матеріал видано відповідно до розділу «Перша допомога при надзвичайних ситуаціях» програма курсу «Безпека життєдіяльності». У навчальному посібнику висвітлені питання організаційних заходів і засобів надання першої допомоги. Перша допомога при транспортних катастрофах і аваріях, допомога при надзвичайних ситуаціях при отруєнні хімічними сполуками, допомога при отруєннях природного походження. Висвітлені сучасні погляди з надання долікарської реанімації. Розрахований для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, як з курсу «Безпека життєдіяльності», так й основи «Основи медичних знань».

Зміст

Розділ І. Організаційні заходи і засоби надання першої допомоги;

Розділ ІІ. Перша допомога при ушкодженнях;

Розділ ІІІ. Транспортні аварії і катастрофи, їх наслідки і профілактика;

Розділ IV. Безпека при надзвичайних ситуаціях.

 

Воєнна наука. Військова справа

Михайлюк В.О. Цивільна безпека [Електронний ресурс] : навч.посіб. / В.О. Михайлюк, Б.Д. Халмурадов. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Вид. –книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – ( Серія «Електронні видання» : природничі та технічні науки ). – ISBN 978-966-364-682-4

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, котрі вивчають дисципліни «Безпека життєдіяльності» та « Цивільна оборона» за всіма фахами, а також для викладачів цих дисциплін. У навчальному посібнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при розробці управлінських рішень щодо забезпечення.

Зміст

Розділ І. Умови стійкого функціонування територій, адміністративно-територіальних одиниць та об'єктів економіки у надзвичайних ситуаціях;

Розділ ІІ. Управління цивільною безпекою;

Розділ ІІІ. Методи визначення характеристик надзвичайних ситуацій ;

Розділ IV. Визначення вихідних даних під час підготовки управлінських рішень для мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій;

Розділ V. Визначення зон негативного впливу надзвичайних ситуацій.

 

Культура

Гриценко Т.Б. Культурологія [Електронний ресурс] / Т.Б.Гриценко. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Вид.-книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : культурологія та релігієзнавство). – ISBN 978-966-364-810-1

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, запитання і завдання для самоконтролю та списки рекомендованої літератури до основи розділів. Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.

 

 

Зміст

Розділ 1. Методологічні основи дисципліни.

Розділ 2. Культура на ранніх етапах розвитку.

Розділ 3. Культура народів стародавнього сходу.

Розділ 4. Антична культура.

Розділ 5. Культура в епоху середньовіччя.

Розділ 6. Культура епохи відродження й реформації.

Розділ 7. Культура епохи абсолютизму і просвітництва.

Розділ 8. Культура в епоху промислового перевороту та соціальних зрушень.

Розділ 9. Культура ХХ - початку ХХІ ст.

 

Наука. Наукознавство

Романчиков В. І. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Романчиков. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : природничі та технічні науки). - ISBN 966-364-399-4.

Розглядається сутність поняття про науку, її виникнення та еволюція. Розкриваються основні методи наукових досліджень, особливості вузівської науки в умовах ринкових відносин, форми науково-дослідної роботи студентів та її організації. Значна увага приділена раціональній організації праці науковців, пошуку науково-технічної інформації, визначенню ефективності науково-дослідних робіт. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів ІІІ, IV рівня акредитації, які навчаються за економічним напрямком.

Зміст

Тема 1. Поняття про науку та її еволюція. Наука, як система знань;

Тема 2. Організація науково-дослідної роботи (НДР);

Тема 3. Застосування методів у наукових дослідженнях;

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень;

Тема 5. Раціональна організація праці в процесі наукових досліджень;

Тема 6. Ефективність науково-дослідних робіт;

Тема 7. Наукові та науково-педагогічні кадри;

Тема 8. Загальні вимоги та правила оформлення науково-дослідної роботи.

 

Мовознавство

Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філологічні науки). - ISBN 978-966-364-944-3.

У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування. Мовного і ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянемо також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему прав, завдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Усе це допоможе виробити навички практичного володіння українською мовою у різних сферах комунікативної професійної діяльності. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців. Керівників, усіх, хто прагне вдосконалити свою мовну майстерність в аспекті професійного спілкування.

Зміст

Розділ І. Українська мова в житті суспільства;

Розділ ІІ. Лексика;

Розділ ІІІ. Стилістика;

Розділ IV. Текст. Найтиповіші наукові тексти;

Розділ V. Офіційно-діловий стиль;

Розділ VI. Писемна форма офіційно-ділового стилю. Документи і їх різновиди.

 

Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вибір [Електронний ресурс] : підручник / Р. Кацавець. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філологічні науки). - ISBN 978-966-364-681-7.

Підручник містить матеріали з усної і писемної ділової мови з погляду сучасних вимог. Він охоплює загальний спектр мовних знань і навичок, які мають здобути студенти в процесі навчання відповідно до програми чинного курсу. Підручник складається чотирьох розділів і додатків. Він навчить виражати думку у грамотній словесній формі, говорити суттєво і ефективно впливати на свідомість людей. Також допоможе оволодіти тонкощами українського правопису; зорієнтує як правильно вживати терміни, синонімічні засоби, усталені конструкції та складати ділові папери. Для студентів вищих навчальних закладів та працівників місцевого самоврядування. Також стане у нагоді всім, хто хоче добре знати сучасну українську ділову мову.

Зміст

Розділ І. Ділова мова нашого часу;

Розділ ІІ. Правила українського правопису;

Розділ ІІІ. Ділові папери повсякденного слугування;

Розділ IV. Практичний цикл: міркуймо, виконуймо.

 

Токарська А. С. Фахове мовлення юристів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. С. Токарська. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філологічні науки). - ISBN 966-364-013-8.

Навчальний посібник присвячений вивченню норм комунікацій, культури фахового мовлення юристів, утвердженню на практиці усіх типів норм сучасної української літературної мови, удосконаленню комунікативних взаємоз'язків у їхній службовій діяльності. Для курсантів, студентів. викладачів та юристів-практиків вищих навчальних закладів правничого профілю.

 

 

 

Зміст

1. Літературні норми мови;

2. Лексичні норми;

3. Словотвірні мови;

4. Морфологічні норми;

5. Синтаксичні норми;

6. Логічність мовлення;

7. Практичний блок. Тести;

8. Список використаної літератури.

 

Історія літератури

Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, В. А. Акуленко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філологічні науки). - ISBN 978-966-364-519-3.

Запропонований навчальний посібник висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду Середніх віків та доби Відродження. Призначений для студентів гуманітарних і філологічних факультетів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Культурологія» та «Історія зарубіжної літератури», а також стане в нагоді викладачам та вчителям зарубіжної літератури.

 

 

Зміст

Розділ 1. Організаційно-методичні матеріали;

Розділ 2. Лекційні матеріали;

Розділ 3. Практичний курс;

Розділ 4. Додатково-бібліографічний.

 

Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII- XVIII століття [Електронний ресурс] / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філологічні науки). - ISBN 978-966-364-863-7.

Запропоноване навчальне видання висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду XVII – XVIII століття. Воно передбачає вирішення поставлених сучасною освітою завдань щодо створення нових якісних навчальних посібників із зарубіжної літератури. Зазначене видання є навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, кредитно-модульної і дистанційної форми навчання та екстернату з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.» та для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Зміст

Розділ 1. Організаційно-методичні матеріали;

Розділ 2. Лекційні матеріали;

Розділ 3. Практичний курс;

Розділ 4. Додатково-бібліографічний.

 

Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XХ століття [Електронний ресурс] / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філологічні науки). - ISBN 978-966-364-441-7.

Курс «Історія зарубіжної літератури ХХ століття» - остання із гуманітарних дисциплін, якою завершується курс «Історії зарубіжної літератури» для студентів педагогічних вузів незалежно від обраної ними форми навчання. Завдання посібника – сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури ХХ століття та стаціонару та заочної (дистанційної) форми навчання студентів ВНЗ І – IV рівня акредитації. Він складається з чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу «Історія зарубіжної літератури ХХ століття», варіанти «Робочої програми», перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій – практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ – додатково-бібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, словник термінів і понять, бібліографія. Посібник стане у нагоді студентам гуманітарних факультетів.

Зміст

Розділ 1. Організаційно-методичні матеріали;

Розділ 2. Лекційні матеріали;

Розділ 3. Практичний курс;

Розділ 4. Додатково-бібліографічний.

 

Давиденко Г. Й. Історія новітньої зарубіжної літератури [Електронний ресурс] : посібник / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філологічні науки). - ISBN 978-966-364-714-2.

У посібнику представлені матеріали до спецкурсу «Історія новітньої зарубіжної літератури». Розглядаються вагомі творчі здобутки письменників ХХ – ХХІ століття і їх місце у всесвітньому літературному процесі. Видання призначене для студентів гуманітарних факультетів, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів зарубіжної літератури та учнів старших класів шкіл гуманітарного профілю.

 

 

Зміст

Розділ 1. Організаційно-методичні матеріали;

Розділ 2. Лекційні матеріали;

Розділ 3. Практичні заняття;

Розділ 4. Додаткові методичні матеріали.

 

Ораторське мистецтво

Колотілова Н. А. Риторика [Електронний ресурс] : посібник / Н. А. Колотілова. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філософія, логіка, політологія). - ISBN 978-966-364-473-8.

У посібнику викладено теорію та історію риторики як мистецтва публічних виступів. Висвітлено п’ять етапів ораторської діяльності від задуму промови до її публічного виголошення. Розглянуто розвиток мистецтва красномовства від епохи Античності до нашого часу. Курс риторики, що репрезентований у посібнику, апробований автором та філософському та економічному факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів вузів. Він може стати також у нагоді всім, хто бажає оволодіти мистецтвом публічних виступів.

Зміст

Частина 1. Риторика як наука;

Частина 2. Теорія риторики;

Частина 3. Історія риторики.

 

Логіка

Хоменко І.В. Логіка [Електронний ресурс] : підручник / І.В. Хоменко. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Вид. – книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія «Електронні видання» : філософія, логіка, політологія). – ISBN 978-966-364-529-2.

У підручнику в модульній формі викладений курс логіки для студентів вищих навчальних закладів України. Навчальний модуль містить дві частини: теоретичну та практичну. У першій викладено навчальний матеріал з логіки, у другій словник термінів, текст і практикум. У підручник входить також модуль «Цікава логіка», де зібрані різноманітні запитання, задачі,головоломки,спрямовані на визначення рівня логічної культури мислення людини. Завершують підручник розділи «Логіка в слайдах» та «Алгоритми розв’язання логічних завдань». Видання супроводжене розширеним списком рекомендованої літератури. Курс логіки, репрезентований у підручнику, апробований автором у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладах України. Підручник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів.

Зміст

1. Предмет і метод логіки.

2. Семіотичний характер логіки.

3. Ім’я та поняття.

4. Логічні операції над поняттям.

5. Висловлювання та судження.

6. Дедуктивні міркування.

7. Правдоподібні міркування.

8. Основи теорії аргументації.

9. Цікава логіка

 

Етика

Етика ділового спілкування [Електроний ресурс] : навч. посіб. / ред. Т. Б. Гриценко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : етика та етикет). - ISBN 978-966-364-476-9.

У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та слів ділового спілкування, вимог до сучасного керівництва, стилів управління, службового етикету, морально-етичних проблем особистості. Розглянуто природу виникнення виробничих конфліктів та способи їх розв’язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника. Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, практично оволодіти відповідними навичками та вміннями.

Зміст

Розділ І. Спілкування як соціальний феномен;

Розділ ІІ. Функції спілкування;

Розділ ІІІ. Невербальне спілкування;

Розділ IV. Ділове спілкування та форми обговорення ділових проблем;

Розділ V. Мистецтво правильно мислити і говорити;

Розділ VI. Уміння слухати;

Розділ VII. Організатор як ключова фігура виробництва;

Розділ VIII. Формальні та неформальні стосунки з колегами, підлеглими, керівниками;

Розділ IX. Виробничий конфлікт;

Розділ X. Прийняття на роботу;

Розділ XI. Службовий етикет. Моральні принципи та засади;

Розділ XII. Щоденний етикет;

Розділ XIII. Діловий одяг;

Розділ XIV. Особливості міжнародного спілкування.

 

Хоменко І. В. Еристика [Електронний ресурс] / І. В. Хоменко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : філософія, логіка, політологія). - ISBN 978-966-364-597-1.

У цій книзі мова йде про еристику – мистецтво суперечки. Як побудувати переконливу аргументацію? Як ефективно розкритикувати точку зору опонента? Як не допустити помилок в своїх міркуваннях і розпізнати їх в міркуваннях супротивника? Як грамотно застосувати різноманітні прийоми впливу і розпізнавати типові маніпулятивні тактики, спрямовані проти вас? На ці та інші питання стосовно суперечки автор дає відповіді у книзі. Курс еристики. Який репрезентований у навчальному посібнику, апробований автором у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладах. Матеріали підручника успішно застосовувалися в бізнес-освіті при проведенні авторських тренінгів та занять, зокрема в рамках програми МВА Київської бізнес-школи. Розраховано для студентів вищих навчальних закладів, а також на широке коло спеціалістів, професійна діяльність яких пов’язана впливом на людей через різноманітні види комунікацій, зокрема суперечки: юристів, менеджерів, політиків, педагогів, журналістів тощо.

Зміст

Модуль 1. Предмет та історія еристики;

Модуль 2. Аналіз аргументації;

Модуль 3. Форма аргументації;

Модуль 4. Структура аргументації;

Модуль 5. Правила та помилки в суперечці;

Модуль 6. Прийоми впливу в суперечці;

Модуль 7. Підсумкова робота.

 

Психологія

Варій М. Й. Основи психології і педагогіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Й. Варій, В. Л. Ортинський. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : психологія, педагогіка, соціологія та соціальна робота). - ISBN 978-966-364-819-4.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. В навчальному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології, основи психології конкурентоспроможності особистості, певні соціально-психологічні аспекти груп і спілкування, а також основи педагогіки.

 

 

 

Зміст

Глава 1. Предмет, завдання, методи і галузі психології;

Глава 2. Центральна нервова система людини;

Глава 3. Особистість та її психіка;

Глава 4. Біопсихічна, ментально-психічна і підструктура особистості «Свідомість – Самосвідомість»;

Глава 5. Інтраіндивідуальна підструктура особистості: чуттєвий рівень пізнання і пам'ять;

Глава 6. Абстрактний рівень пізнання та увага;

Глава 7. Емоції та почуття;

Глава 8. Психічні стани;

Глава 9. Воля;

Глава 10. Здібність;

Глава 11. Соціопсихічна підструктура особистості;

Глава 12. Основи психології діяльності;

Глава 13. Спілкування;

Глава 14. Основи соціальної психології груп;

Глава 15. Соціальна психологія виробничих спільнот;

Глава 16. Розвиток конкурентоспроможної особистості та життєві кризи;

Глава 17. Педагогіка як наука;

Глава 18. Освіта;

Глава 19. Основи дидактики;

Глава 20. Методи і методичні системи навчання;

Глава 21. Освітній простір і Україна;

Глава 22. Виховання;

Глава 23. Педагогічні основи розвитку, соціалізації і виховання особистості.

Варій М. Й. Загальна психологія [ Електронний ресурс] : підручник / М.Й. Варій. – Електрон. текст. дан. – [Б.м.] : Вид. – книготорг. компанія «Центр навчальної літератури», [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – ( Серія «Електронні видання» : психологія, педагогіка, соціологія та соціальна робота). – ISBN 978-966-364-817-0.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології,а також соціально – психологічні основи національної безпеки.

 

 

 

 

 

Зміст

1. Розвиток психології як науки.

2. Предмет, завдання, методи і галузі психології.

3. Центральна нервова система людини.

4. Особистість та її психіка.

5. Біопсихічна і ментально – психічна підструктури особистості.

6. Інтраіндивідуальна підструктура особистості: відчуття і сприйняття.

7. Пам'ять.

8. Мислення та інтелект.

9. Уява

10. Увага

11. Емоції та почуття.

12. Воля

13. Здібності

14. Соціопсихічна підструктура особистості

15. Підструктура особистості « Свідомість – самосвідомість».

16. Психічні стани.

17. Основи психології діяльності.

18. Соціалізація, девіантна поведінка і деривація.

19. Спілкування

20. Основи соціальної психології груп.

21. Соціально – психологічні особливості злочинних груп.

22. Психологічні основи національної безпеки

Москаленко В. В. Психологія соціального впливу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Москаленко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : психологія, педагогіка, соціологія та соціальна робота). - ISBN 978-966-364-513-1.

Навчальний посібник, розрахований для студентів вищих навчальних закладів у відповідності до дисципліни «Соціальна психологія». У посібнику викладено основні відомості, що розкривають природу соціального впливу у всій різноманітності виявлень: в ситуації впливу людини на людину. Соціального тиску групи на людину, впливу натовпу на людину. Зміст посібника розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціально-психологічної науки. Теоретичний матеріал ілюструє прикладами, описами експериментів. Посібник містить тестовий матеріал, вправи, поради, рекомендовану літературу до кожного розділу.

Зміст

Розділ І. Загальні питання теорії соціально-психологічного впливу;

Розділ ІІ. Концептуальні підходи у дослідженні соціального впливу;

Розділ ІІІ. Міжособистісний вплив;

Розділ IV. Соціальний вплив як організація взаємодіяльності

Розділ V. Засоби та техніки міжособистісного впливу;

Розділ VI. Соціальний вплив групи на індивіда;

Розділ VII. Вплив натовпу на людину

 

Скібіцька Л. І. Конфліктологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : психологія, педагогіка, соціологія та соціальна робота). - ISBN 978-966-364-521-6.

У навчальному посібнику у вигляді схем, графіків, таблиць подані основні матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі слухання лекцій з курсу „Конфліктологія". Проблеми антикризового управління підприємством, запобігання конфліктам, зменшення економічних, соціальних та моральних втрат від них, висуваються па перший план для керівників підприємств га менеджерів усіх рівнів. В посібнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління конфліктами та стресами в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опру змінам та стратегії використання людського потенціалу. З метою психологічної самодіагностики та для здійснення модульного контролю та оцінювання знань студентів у посібнику додаються відповідні тести. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів.

Зміст

1. Теорія втручання в конфліктні ситуації;

2. Норма як основа оцінки конфліктної поведінки;

3. Силові стосунки в організаціях. Природа конфлікту на підприємстві;

4. Дисципліна як засіб запобігання конфліктам;

5. Проведення організаційних змін як причина конфліктів і засіб їх подолання;

6. Використання психологічних засобів для розуміння конфліктів та управління ними;

7. Методи подолання конфліктів;

8. Юридичні засоби вирішення соціальних конфліктів;

9. Особливості конфліктних ситуацій у процесі обслуговування;

10. Комунікації в менеджменті;

11. Керівництво, стиль управління та лідерство у подоланні конфліктів;

12. Стрес як причина виникнення конфлікту;

13. Стратегія управління персоналом для запобігання конфліктам;

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2168
mod_vvisit_counterYesterday845
mod_vvisit_counterThis week10161
mod_vvisit_counterLast week8643
mod_vvisit_counterThis month28766
mod_vvisit_counterLast month37481
mod_vvisit_counterAll days4303357

We have: 29 guests online
Your IP: 100.26.179.41
 , 
Today: трав. 25, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер