Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

ЮВІЛЕЙ ВИДАТНОГО АРХІВІСТА Й ФІЛОЛОГА
Вівторок, 21 травня 2024, 09:45

20 травня, безпосередньо після 90-річчя Олега Купчинського, екскурсоводи й інші бажаючі вислухали розповідь Івана Сварника про нашого славного земляка, незмінного редактора «Записок» НТШ й Енциклопедії НТШ.

Як науковець Олег Купчинський сформувався в Історичному архіві, де працював протягом 1960-1978 років. Туди він прийшов незабаром після закінчення університету (1958), де здобув фах українського філолога. А вже 1961 р. на базі архіву акад. Крип’якевич організував семінар з архівознавства й спеціальних історичних дисциплін. До участі в ньому залучив архівну молодь – О. Мацюка, Я. Сеника, О. Маркевича, Е. Ружицького, О. Купчинського та ін. Олегові порадив зайнятися ономастикою. Отож перші публікації дослідника стосувалися географічних назв населених пунктів на –ичі. На думку молодого вченого вони походили з ранньослов’янської доби (5-6 ст.) й були свідченням давніх процесів заселення краю предками українців. Згодом хронологічні рамки дослідження охопили ХІV-ХVІ ст. й базувалися на актах гродських і земських судів. Не оминув учений і Йосифінську й Францисканську метрики ХVIII-XIX ст. Про рівень досліджень О. Купчинського може свідчити його участь у всесоюзній конференції архівістів СРСР у Москві.

Як архівіст Олег Купчинський доклався до видавничої діяльності. Зокрема, опублікував «Акти села Одрехови», чудовий «Каталог пергаментних документів ЦДІА УРСР у Львові», був автором цікавого й досі актуального нарису «Гродські й земські судово-адміністративні установи ХV-ХVІІІ ст.». Найвищим досягненням знавця давніх документів слід вважати фундаментальне дослідження «Акти й документи Галицько-Волинського князівства».

В роки національного відродження Олег Антонович став одним із ініціаторів (разом із О. Романівом, В. Панасюком, Я. Підстригачем, Л. Крушельницькою та ін.) відродження НТШ. З 1989 р. був ученим секретарем Товариства, незмінним редактором десятків томів «Записок» НТШ. Протягом 40 років редагував «Вісник», постійно подавав до нього статті й рецензії. Згодом був ініціатором і очолив редколегію «Енциклопедії» НТШ. Завдяки Купчинському це видання стало взірцем для науковців. Окрім самих статей про персоналії, інституції й наукові поняття, пов’язані з НТШ, видання містить продуманий і системний науково-довідковий апарат. З 2012 р. вийшло вже 5 томів енциклопедії на літери «А»- «З». Багато статей написав він сам.

Львів може пишатися тим, що в нас живе такий видатний учений і організатор науки.