Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (лютий 2014 р.)
Четвер, 06 березня 2014, 09:56
Математика [22.1]
1 Рибицька, Ольга Мар'янівна. Лінійна алгебра та аналітична геометрія [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рибицька, Д. М. Білонога, П. І. Каленюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 124 с.
Фізика [22.3]
1 Спектри кристалів [Текст] : зб. на пошану проф. Ярослава Довгого / упоряд. Г. Шопа. - Львів : Євросвіт, 2013. - 132 с.
Геодезичні науки. Картографія [26.1]
1 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Текст] : зб. наук. праць Західного геодезич. т-ва УТГК. Вип. ІІ (26), 2013 / Західне геодезичне товариство УТГК, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 146 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Скоропад, Соломія. Комп'ютер: надбання і загроза людству [Текст] / С. Скоропад, О. Скибінський. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 212 с.
Технологія машинобудування. Обробка металів [34.5]
1 Стоцько, Зіновій Антонович. Моделювання технологічних систем [Текст] : навч. посіб. / З. А. Стоцько. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 188 с.
Приладобудування [34.9]
1 Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвідомчий науково-технічний зб. Вип. 74 / МОН України. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 172 с.
Громадське харчування. Кулінарія [36.99]
1 Чіучі, Андреа. На учті в Авраама [Текст] : біблійні рецепти / А. Чіучі, П. Сартор ; авт. передмови Е. Сантин ; пер. з італ. Т. Курилець. - Львів : Свічадо, 2013. - 176 с.
Демографія [60.7]
1 Феленчак, Юлія Богданівна. Ризики демографічних втрат в Україні: реґіональний вимір [Текст] : монографія / Ю. Б. Феленчак. - Львов : Арал, 2012. - 202 с.
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Ананко , Василий Иванович. За каждую пядь [Текст] / В. И. Ананко , А. С. Доманк, Н. М. Раманичев. - Львів : Каменяр, 1984. - 143 с.
2 Андрусів , Стефанія Миколаївна. Модус національної ідентичності: львівський текст 30-х років ХХ ст. [Текст] : моногафія / С. М. Андрусів . - Тернопіль : Джура ; Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. - 340 с.
3 Андрусяк, Євгенія. Спогади [Текст] / Є. Андрусяк. - Львів : [б.в.], 2001. - 91 с.
4 Андрусяк, Микола. З минулого знесіння [Текст] / М. Андрусяк. - Львів : Старе Знесіння : Просвіта, 1992. - 24 с.
5 Аркуша, Олена. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 [Текст] / О. Аркуша. - Львів : [б.в.], 1996. - 173 с.
6 Артимович, Василь Іванович. Велика Білина і довкілля [Текст] / В. І. Артимович ; ред. В. Літинський. - Львів : Євросвіт, 2003. - 216 с.
7 Вісник Львівського університету [Текст] : зб. ст. Вип. 30. Актуальні проблеми суспільно-політичного і духовного розвитку в Україні / ред. А. І. Пашук. - Львів : Світ , 1992. - 117 с.
8 Павлишин, Олег. Євген Петрушевич (1863-1940) [Текст] : ілюстр. біогр. нарис / О. Павлишин. - Львів : Манускрипт-Львів, 2013. - 398 с.
9 Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнар. конґр. світового українства) [Текст] : зб. матеріалів четвертої Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 серп. 2013 року, м.Львів, Україна / МОН України, ЛОДА, НУ "Львівська політехніка", Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 628 с.
10 Соломка, Роман. Олеский замок [Текст] : ист.-архит. очерк / Р. Соломка, А. Чобит, Д. Чобит. - Броды : Просвита, 2013. - 48 с.
Археологія [63.4]
1 Археологічні дослідження на Львівщині в 1994 році [Текст] / Управління культури виконкому Львів. облради народ. депутатів. - Львів : [б.в.], 1994. - 48 с.
2 Археологічні дослідження на Львівщині у 1995 р. [Текст] / Управління культури Львівської облдержадміністрації. - Львів : ФІРА-люкс, 1996. - 88 с.
3 Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині доби бронзи та раннього заліза [Текст] : монографія / Л. И. Крушельницкая [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 1982. - 195 с.
Економіка [65]
1 Лозовицький , Сергій Павлович. Організація обліку, контролю та аналізу [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький , Д. С. Лозовицька. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 384 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1(99). Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2013. - 600 с.
2 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2012. - 448 с.
3 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5(97). Інвестиційна діяльність у регіоні і важелі підвищення її ефективності / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2012. - 320 с.
4 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6(98). Актуальні проблеми регіонального розвитку / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Львів : ІРД НАН України, 2012. - 420 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Іляш [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 230 с.
2 Управління податковою безпекою суб'єктів підприємництва в Україні [Текст] : монографія / О. Д. Вовчак [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 176 с.
3 Футало, Тетяна Володимирівна. Гроші і кредит [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Футало, В. В. Оліярник, Х. Л. Черевко. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 432 с.
Світова економіка [65.5]
1 Співак, Інна Віталіївна. Глобальна монетарна економіка та геополітичні інтереси держав: валютні механізми [Текст] : монографія / І. В. Співак. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 396 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Федорчак, Ольга Василівна. Інновації в державному управлінні: регіональний аспект [Текст] : монографія / О. В. Федорчак. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 193 с.
Національна політика. Національні відносини [66.5]
1 Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 25 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка, НАН України. Ін-т народознавства. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 184 с.
Галузі права [67.3]
1 Звіт Рахункової палати України за 2000 рік [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : [б. в.], 2001. - 70 с.
2 Звіт Рахункової палати України за 2001 рік [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : [б. в.], 2002. - 98 с.
3 Звіт Рахункової палати України за 2002 рік [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : [б. в.], 2003. - 105 с.
4 Звіт Рахункової палати України за 2003 рік [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : [б. в.], 2004. - 118 с.
5 Звіт Рахункової палати України за 2004 рік [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : [б. в.], 2005. - 128 с.
6 Звіт Рахункової палати України за 2006 рік [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : [б. в.], 2007. - 136 с.
7 Звіт Рахункової палати України за 2007 рік [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : [б. в.], 2008. - 142 с.
8 Звіт Рахункової палати України за 2008 рік [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : [б. в.], 2009. - 157 с.
9 Теоретико-методологічне обґрунтування та практичне запровадження системи підготовки фахівців в освітній і науковій галузях "Державне управління" (аналітичний опис циклу робіт) [Текст] / Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. - Київ ; Львів : НАДУ; ЛРІДУ, 2013. - 143 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Алекс, Сабіне. Не вчи мене, але дозволь мені вчитися [Текст]. Ч. 4. Інтерактивні ігри для дітей і підлітків / С. Алекс, К. В. Вопель ; пер. з нім. Ю. Андрусів. - Львів : Свічадо, 2013. - 128 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців [Текст] : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 9-10 жовт. 2013 р. м. Львів / Нац. акад. пед. наук України, Львів. науково-практич. центр проф.-техн. освіти. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 410 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Leopolis grand prix: минуле і сучасне [Текст] / упоряд. М. Іваненко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 32 с.
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство [78.3]
1 Навчання для сучасних бібліотекарів [Текст] : [посібник] / Bill & Melinda Gates foundation. - [Б. м. : б. в.], [2013?]. - 54 с.
2 Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006-2010 роки [Текст] / М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України. - Київ : [б.в.], 2014. - 264 с.
3 Соціологічні дослідження в бібліотеках [Текст] : інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 42 / М-во культури України, НПБ України. - Київ : [б. в.], 2013. - 32 с.
4 Соціологічні дослідження в бібліотеках [Текст] : інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 43 / М-во культури України, НПБ України. - Київ : [б. в.], 2013. - 32 с.
5 Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства [Текст] : матеріали п'ятої міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 11-12 вересня 2013 р. / МОН України , НУ "Львівська Політехніка, Науково-технічна б-ка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 620 с.
Фольклор [82]
1 Скоромовка про білого вовка [Текст] / укл. М. Чайка ; худ. І. Ключковська. - Львів : Свічадо, 2013. - 48 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Кухар, Роман В. До джерел драматургії Лесі Українки [Текст] : монографія / Р. В. Кухар ; авт. післямови О. Астаф'єв. - Ніжин : [Ніжин. педуніверситет], 2000. - 268 с.
2 Науковий вісник музею Івана Франка у Львові [Текст]. Вип. 13 / Львів. нац. літературно-меморіал. музей І. Франка. - Львів : Апріорі, 2013. - 548 с.
3 Пилип'юк, Василь Васильович. Шевченкова посвята [Образотворче вид.] : альбом / В. В. Пилип'юк ; ред. Р. М. Яців ; фото В. В. Пилип'юк. - Львів : Світло й тінь, 2013. - 159 с.
Художня література [84]
1 Любитиму тебе завжди [Текст] : думки й оповід. про кохання / пер. з англ. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2013. - 124 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Gozdzikiewicz, Teodor. Kolory. Chlopiece lata Jozefa Chelmonskiego [Текст] / T. Gozdzikiewicz. - Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1965. - 161 с.
2 The fifth page [Текст] : a collection of Poems and Short Stories contributed by students of the Ryerson Polytechnical Institute / ed.: Loyd Marshall, Mel Rubinstein. - [Б. м.] : [б.в.], 1967. - 40 с.
3 Вайльд, Оскар. Зоряний хлопчик [Текст] : казка / О. Вайльд ; пер. з англ. Н. Трохим ; худ. Д. Ракова. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 40 с.
4 Добрачинський, Ян. Листи Никодима [Текст] / Я. Добрачинський ; пер. з пол. Ю. Редько. - Львів : Свічадо, 2007. - 400 с.
5 Еліот Т.С. Вбивство у соборі [Текст] / Т. С. Еліот ; пер. З. Тарнавський. - Мюнхен : На горі, 1963. - 104 с.
6 Скоттон, Роб. Вдячний Сплет [Текст] / Р. Скоттон ; пер. К. Міхаліцина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 36 с.
7 Скоттон, Роб. Кіт на ім'я Сплет [Текст] / Р. Скоттон ; пер. К. Міхаліцина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 36 с.
8 Скоттон, Роб. Різдво для Сплета [Текст] / Р. Скоттон ; пер. К. Міхаліцина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 36 с.
9 Таунсенд, Сью. Таємний щоденник Адріана Моула [Текст] : роман / С. Таунсенд ; пер. з англ. А. Саган. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 234 с.
10 Тейзвел, Чарльз. Малюк [Текст] : оповід. для тих, хто любить Різдво та віслючків / Ч. Тейзвел ; пер. з англ. А. Парьохіна ; худ. Х. Рейнарович. - Львів : Свічадо, 2013. - 33 с.
11 Толстой, Лев Николаевич. Крайцерова соната [Текст] / Л. Н. Толстой. - Вінніпеґ : Канадийский Фармер, 1922. - 86 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 Shevchenko, Taras. Poems [Текст] / T. Shevchenko. - Munich : Molode zyttia, 1961. - 116 с.
2 Ізарський, Олекса. Ранок [Текст] : повість / О. Ізарський. - Мюнхен : [б.в.], 1963. - 135 с.
3 Іларіон Прометей. Смерк грецьких богів [Текст] : поема / Іларіон . - Вінніпег : Митрополитальний Собор, 1948. - 68 с.
4 Іларіон Твори [Текст]. Т. 4. Ч. 2. Наш бій за державність / Іларіон . - Вінніпеґ : Наша культура, 1966. - 144 с.
5 Антольогія українського письменства в Канаді [Текст]. Т. 1 / Т-во української культури. - Виннипег : [б.в.], 1941. - 158 с.
6 Антоненко-Давидович, Борис Дмитрович. За ширмою [Текст] : роман / Б. Д. Антоненко-Давидович. - Мельборн : Об'єднання Укр. Письменників "Слово", 1972. - 263 с.
7 Антоненко-Давидович, Борис Дмитрович. Землею українською [Текст] / Б. Д. Антоненко-Давидович. - Філядельфія : Київ, 1955. - 164 с.
8 Антоненко-Давидович, Борис Дмитрович. Сибірські новели. Тюремні вірші [Текст] / Б. Д. Антоненко-Давидович ; упоряд. О. Тимошенко. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1990. - 310 с.
9 Багряний, Іван. Розгром [Текст] : повість-вертеп / І. Багряний. - [Б. м.] : Прометей, 1948. - 125 с.
10 Барка, Василь. Вершники неба [Текст] : есеї / В. Барка. - Нью Йорк : Пластове Племя "Перші Стежі", 1972. - 117 с.
11 Володимир Баляда лісового шуму [Текст] : [зб. віршів] / Володимир. - Лондон : Орден, 1965. - 32 с.
12 Володимир Р. Андрій Первозванний [Текст] : іст. повість / Володимир Р. - Буенос-Айрес : Вид-во Юліяна Середяка, 1984. - 264 с.
13 Володимир Р. Живі в моїй пам'яті. Профілі відомих і невідомих громадян [Текст] / Володимир Р. - Victoria, Kansas (USA) ; Київ ; Ніжин : Library of Congress, 1998. - 320 с.
14 Володимир Р. Нація на світанку [Текст] : роман у 2-х т. Т. 1. Мир / Володимир Р. - Мюнхен : Українське вид-во, 1973. - 365 с.
15 Володимир Р. Нація на світанку [Текст] : роман у 2-х т. Т. 2. Війна / Володимир Р. - Мюнхен : Українське вид-во, 1979. - 386 с.
16 Володимир Р. Поцейбіч борсань [Текст] : повість із сучасного життя / Володимир Р. - Київ ; Victoria, Kansas (USA) : Library of Congress, 1996. - 265 с.
17 Володимир Р. Тиверська провесінь [Текст] : іст. повість на підставі дійсних подій в Україні в 513-512 рр. до Різдва Христа / Володимир Р. ; худ. Г. Якутович. - Victoria, Kansas (USA) ; Київ ; Ніжин : Library of Congress, 1997. - 320 с.
18 Гай-Головко, Олекса. Смертельною дорогою. Події нашого часу [Текст]. Т. 1 / О. Гай-Головко. - Вінніпеґ : Вид. спілка Тризуб, 1979. - 284 с.
19 Галан, Анатоль. Між двома світами [Текст] : повість / А. Галан. - Нью-Йорк : Наша батьківщина, 1966. - 148 с.
20 Галан, Анатоль. Пригоди Рубенса [Текст] : повість / А. Галан. - Вінніпеґ : Накладом Спілки Тризуб, 1968. - 118 с.
21 Голіян, Григор. Між двома світами [Текст] : новели, нариси, діялоги, оповідання / Г. Голіян. - [Буенос Айрес] : Накладом Спілки Укр. Науковців, Літераторів і Мистців в Арґентині, 1965. - 160 с.
22 Гончар, Олесь Терентійович. Собор [Текст] : роман / О. Т. Гончар. - Торонто : Нові дні, 1968. - 240 с.
23 Гробельський Я. Згадай, щоб незабулось [Текст] / Я. Гробельський. - [Торонто] : [б.в.], [19??]. - 27 с.
24 Гуменна, Докія. Небесний змій [Текст] : фантастична повість на тлі праісторії / Д. Гуменна. - Нью-Йорк : Наук.-дослід. Т-во української термінології, 1982. - 272 с.
25 Дійство про кожного: мораліте [Текст] / пер. З. Тарнавський. - Мюнхен : На горі, 1964. - 40 с.
26 Державин, Володимир. Афоризми [Текст] / В. Державин. - Мюнхен : [б.в.], 1966. - 70 с.
27 Добрачинський, Ян. Листи Никодима [Текст] : повість / Я. Добрачинський ; пер. з пол. Я. Чумак. - Торонто : Добра книжка, 1963. - 564 с.
28 Добрянська-Коренець, Ольга. Зшиток малого монгола [Текст] / О. Добрянська-Коренець. - Ню-Йорк : [б.в.], 1957. - 63 с.
29 Довгий, Ярослав Остапович. Резонанси [Текст] : асоціації та афоризми. Т. 1 / Я. О. Довгий. - Львів : Євросвіт, 2013. - 104 с.
30 Дудко, Федір. Заметіль [Текст] : оповідання / Ф. Дудко. - Авґсбурґ : [б.в.], 1948. - 123 с.
31 Ефер В. Заколот атомів [Текст] : фантастична повість / В. Ефер. - [Б. м.] : Вид. Книжкового Т-ва "Універсальна бібліотека", 1947. - 104 с.
32 Збірка українських новель [Текст] / вступ. ст. М. Глобенко. - Нью-Йорк : НТШ, 1955. - 354 с.
33 Качмар, Мар'яна. Як Миколай до Ісуса ходив [Текст] / М. Качмар. - Львів : Свічадо, 2013. - 16 с.
34 Кащенко А. Борці за правду [Текст] : історична повість / А. Кащенко. - [Б. м.] : Вид. Книжкового Т-ва "Універсальна бібліотека", 1947. - 176 с.
35 Кащенко А. Зруйноване гніздо [Текст] : повість з часів скасування Запорізької Січі / А. Кащенко. - Ауґсбурґ : [б.в.], 1947. - 95 с.
36 Клен, Юрій. Твори [Текст]. Т. 2 / Ю. Клен ; ред. Є. Маланюк. - Торонто : Фундація імені Юрія Клена, 1957. - 349 с.
37 Коваленко, Людмила. Рік 2245 [Текст] : роман-утопія / Л. Коваленко. - Нью-Йорк : Накладом автора, [?]. - 212 с.
38 Копач (Яворська), Олександра. Неповторні дні [Текст] : історичні нариси / О. Копач (Яворська). - Торонто : Наша Мета, 1960. - 48 с.
39 Королева, Наталена Адріянівна. Подорожній [Текст] : легенди / Н. А. Королева. - Торонто : Добра книжка, 1953. - 64 с.
40 Королева, Наталена Адріянівна. Твори [Текст]. Т. 1. Предок: з анналів і легенд / Н. А. Королева. - Торонто : Добра книжка, 1961. - 296 с.
41 Косач, Юрій. Еней і життя інших [Текст] : повість / Ю. Косач ; ред. Б. Подоляк ; обклад. В. Залуцький. - [Б. м.] : Прометей, 1947. - 94 с.
42 Коцюбинський, Михайло Михайлович. Тіні забутих предків [Текст] : [повість] / М. М. Коцюбинський. - Авсбурґ : [Накладом: Church Publikation], [?]. - 64 с.
43 Коцюбинський, Михайло Михайлович. Тіні забутих предків [Текст] : [повість] / М. М. Коцюбинський. - Київ : Дніпро, 1967. - 86 с.
44 Коцюбинський, Михайло Михайлович. Фата Морґана. З сільських настроїв [Текст] / М. М. Коцюбинський. - Авґсбурґ : Друкараня А. Білоуса [друк], 1948. - 109 с.
45 Кравців, Меланія. Дорога [Текст] : роман / М. Кравців. - Торонто : Гомін України, 1955. - 244 с.
46 Кузьменко, Світлана. Новоталалаївські рефлекси [Текст] : оповідання / С. Кузьменко. - Едмонотон ; Торонто : Об'єднання Укр. Письменників "Слово", 1976. - 109 с.
47 Кузьмович-Головінська, Марійка. Вибрані твори [Текст]. Т. 1. Осіннє листя : нариси й оповідання / М. Кузьмович-Головінська. - Торонто : Добра книжка, 1965. - 392 с.
48 Кузьмович-Головінська, Марійка. Сефта й інші оповідання з бойківського життя [Текст] / М. Кузьмович-Головінська ; обклад. С. Гординський. - Филаделфія : Америка, 1952. - 200 с.
49 Куліш, Микола . Твори [Текст] : спогади про М. Куліша - Антоніни Куліш / М. Куліш ; коментарі, примітки Г. Костюк ; обклад. П. Холодний. - Нью Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1955. - 475 с.
50 Куліш, Пантелеймон Олександрович. Чорна Рада [Текст] : хроніка 1663 року та оповідання : для ст. шк. віку / П. Куліш. - Київ : Веселка, 1990. - 256 с.
51 Кухар, Роман В. Поезія в перекладах [Текст] / Р.-В. М. Кухар. - Лювен-Гейс : ORIGINAL WORKS, 1970. - 92 с.
52 Ласовська-Крук, Мирослава. Льодолом [Текст] : драматична дія на одну відслону / М. Ласовська. - Нью-Йорк ; Торонто : Гомін України, 1974. - 16 с.
53 Ласовська-Крук, Мирослава. Під чорним небом [Текст] : повість / М. Ласовська. - Торонто : Пробоєм, 1966. - 207 с.
54 Ластівка, Корнило. Відірвані листки [Текст] : повість і нариси / К. Ластівка ; обклад. М. Фесолович. - Буенос Айрес : Наш Клич, 1968. - 112 с.
55 Лепкий, Богдан Сильвестрович. Мазепа. З-під Полтави до Бендер [Текст] : повість / Б. С. Лепкий ; обклад. В. Січинський. - Нью-Йорк : НТШ, 1955. - 346 с.
56 Лисяк, Олег. Люди такі, як ми [Текст] : повість / О. Лисяк. - Торонто : Гомін України, 1960. - 347 с.
57 Личаківський Р. Любовна історія [Текст] : оповідання / Р. Личаківський. - Фельдкірх ; Форарльберг : Заграва, 1947. - 64 с.
58 Ломачка, Свирид. Любов до ближнього [Текст] : фейлетони / С. Ломачка. - Нью-Йорк ; Торонто : Молода Україна, 1961. - 128 с.
59 Львівська, Ольга. Гурток "Ластівка" [Текст] : драматичні картини з життя українських пластунок і пластунів у Львові, побудовані на історичних подіях 1928-1944 рр. / О. Львівська. - Торонто : Пластове вид-во, 1988. - 78 с.
60 Любомирський, Степан. Доба страхіть [Текст] : роман / С. Любомирський. - Вінніпеґ : Накладом Укр. Нац. Вид. Спілки, 1953. - 368 с.
61 Любомирський, Степан. Жорстокі світанки [Текст] : роман : в двох частинах / С. Любомирський. - Вінніпеґ : Накладом і друком Нового Шляху, 1947. - 235 с.
62 Любомирський, Степан. Плем'я вовків [Текст] : роман / С. Любомирський. - Вінніпеґ : Новий шлях, 1951. - 576 с.
63 Лятуринська, Оксана. Княжа емаль [Текст] : поезії / О. Лятуринська. - Нью-Йорк ; Торонто : Об'єднання Укр. Письменників "Слово", 1955. - 200 с.
64 Мазепа, Богдан Іванович. Зоряна даль [Текст] : лірика / Б. І. Мазепа. - Едмонтон : Накладом приятелів автора, 1956. - 62 с.
65 Мак, Ольга Нилівна. Жаїра [Текст] : істор. роман з бразілійського життя. Т. 2. На волі / О. Н. Мак ; обклад. Б. Стебельський. - Торонто : Гомін України, 1958. - 311 с.
66 Маковей, Осип Степанович. Заліся [Текст] : повість / О. С. Маковей. - [Б. м.] : [б.в.], [б.р.]. - 352 с.
67 Мандрика , Микита Іванович. Мазепа [Текст] : поема / М. І. Мандрика ; авт. передмови Я. Рудницький. - Вінніпеґ : Тризуб, 1960. - 88 с.
68 Мандрика , Микита Іванович. Симфонія віків [Текст] : поеми і лірика. Т. ІІІ / М. І. Мандрика . - Вінніпеґ : Тризуб, 1961. - 215 с.
69 Марченко, Петро. Весна-весняночка [Текст] : веснянкова феєрія на одну дію / П. Марченко. - Нью-Йорк : Накладом автора, 1965. - 16 с.
70 Мельничук, Тарас Юрійович. Із-за ґрат [Текст] : поезії / Т. Ю. Мельничук. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1982. - 83 с.
71 Мирний, Панас. Хіба ревуть воли, як ясла повні? [Текст] : скорочено / П. Мирний. - Нью-Йорк : Шкільна Рада УККА, 1970. - 32 с.
72 Мосендз, Леонід Маркович. Останній пророк [Текст] / Л. М. Мосендз ; літ. ред., вступ. ст. Б. Кравець. - Торонто : Діловий Комітет, 1960. - 456 с.
73 Мотринец, Иван Михайлович. Ты и Я [Текст] : стихотворенния / И. М. Мотринец. - Львів : Каменяр, 2013. - 124 с.
74 Мотринець, Ігор Михайлович. Наречена зникає на світанку [Текст] : повість / І. М. Мотринець. - Львів : Каменяр, 2013. - 177 с.
75 Мудра, Олександра. З Тобою, мій Краю! [Текст] : поезії / О. Мудра. - Чікаго ; Львів ; Тернопіль : [б.в.], 1994. - 215 с.
76 Мур, Дан. Скрижалі туги [Текст] : поезії / Д. Мур. - Едмонтон : [б.в.], 1973. - 120 с.
77 Мурович, Лариса. Жар-птаха [Текст] : вибрані поезії / Л. Мурович. - Торонто : Світання, 1971. - 47 с.
78 Мурович, Лариса. Піонери святої землі [Текст]. Третя збірка / Л. Мурович ; обклад. П. Сидоренко. - Торонто : Світання, 1969. - 64 с.
79 Наріжний, Василь Трохимович. Бурсак [Текст] : роман. Ч. III і IV / В. Т. Наріжний ; пер. В. Дорошенко ; з дереворитами Петра Холодного. - Нью-Йорк : Говерля, 1958. - 252 с.
80 Наріжний, Василь Трохимович. Бурсак [Текст] : роман. Ч. І-ІІ / В. Т. Наріжний ; пер. В. Дорошенко ; з дереворитами Петра Холодного. - Нью-Йорк : Говерля, 1958. - 238 с.
81 Несторович, Володимир Т. Серця і буревії [Текст] : роман-репортаж / В. Т. Несторович. - Дітройт ; Чікаґо : Накладом автора, 1965. - 468 с.
82 Обірвані струни [Текст] : антологія поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих 1920-1945 / вибір, пердмова й довідки Б. Кравець ; обкл. М. Бутович. - Нью-Йорк : НТШ, 1955. - 429 с.
83 Одрач, Федір. В дорозі [Текст] / Ф. Одрач. - Буенос-Айрес : Перемога, 1954. - 153 с.
84 Одрач, Федір. Вощадь [Текст] : повість / Ф. Одрач ; авт. передмови О. Копач. - Торонто : [б.в.], [б.р.]. - 387 с.
85 Одрач, Федір. Півстанок за селом [Текст] : оповідання / Ф. Одрач ; обклад. Б. Крюков. - Буенос-Айрес : Вид-во Юліяна Середяка, 1959. - 292 с.
86 Одрач, Федір. Покинута оселя [Текст] : оповідання / Ф. Одрач. - Торонто : Добра книжка, 1960. - 305 с.
87 Одрач, Федір. Щебетун [Текст] / Ф. Одрач ; обклад. М. Бутович. - Нью-Йорк : Накладом Організації Оборони Чотирьох Свобід України, 1957. - 291 с.
88 Олесь О. На Зелених Горах [Текст] / О. Олесь. - [Відень] : Вид. "Дніпросоюзу", [б.р.]. - 32 с.
89 Онацький, Євген Дометійович. Очима душі - голосом серця [Текст] : переспіви / Є. Д. Онацький ; обклад. Б. Крюков. - Буенос-Айрес ; Арґентина : Перемога, 1956. - 103 с.
90 Орест, Михайло. Гість і господа [Текст]. Книга поезій четверта / М. Орест ; обклад. Б. Крюков. - [Філадельфія] : Накладом прихильників творчості автора, 1952. - 64 с.
91 Остромира, Марія. Подай керму [Текст] : історичне оповідання про княгиню Ольгу / М. Остромира. - Филаделфія : Америка, 1952. - 111 с.
92 Осьмачка, Теодосій Степанович. Із-під світу [Текст] : поетичні твори / Т. Осьмачка ; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельов ; обклад. П. Холодний. - Нью Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1954. - 317 с.
93 Осьмачка, Теодосій Степанович. Китиці часу 1943 - 1948 [Текст] / Т. С. Осьмачка. - [Б. м.] : Українські вісті, 1953. - 134 с.
94 Осьмачка, Теодосій Степанович. План до двору [Текст] : повість / Т. С. Осьмачка. - Торонто : Український Леґіон, 1951. - 184 с.
95 Павлище, Степан. Дім без ілюзій [Текст] : новели / С. Павлище. - Варшава : Укр. сусп.-культ. т-во, 1984. - 32 с.
96 Парфанович, Софія Миколаївна. Загоріла полонина [Текст] : бойківські оповідання / С. М. Парфанович. - Авґсбурґ : [б.в.], 1948. - 88 с.
97 Парфанович, Софія Миколаївна. Люди і тварини [Текст] : оповідання і нариси / С. М. Парфанович. - Ню Йорк : [б.в.], 1969. - 244 с.
98 Парфанович, Софія Миколаївна. На схрещених дорогах [Текст] : повість / С. М. Парфанович. - Чікаґо : Накладом автора, 1963. - 420 с.
99 Парфанович, Софія Миколаївна. такий він був... Історія одного пса [Текст] : повість для молоді / С. М. Парфанович. - Джерзі-Ситі ; Ню Йорк : Свобода, 1964. - 198 с.
100 Парфанович, Софія Миколаївна. У лісничівці [Текст] / С. М. Парфанович. - Дітройт : З друкарні П. Майсюри, 1966. - 183 с.
101 Полянич Б. Товариші усміху [Текст] : повість з життя підпілля / Б. Полянич. - Филаделфія : Америка, 1952. - 103 с.
102 Приходько, Микола Теодорович. Далекими дорогами [Текст] : повість для дорослих. Т. 1 / М. Приходько ; обклад. Л. Кіт. - Торонто : Вільне слово, 1961. - 288 с.
103 Приходько, Микола Теодорович. Далекими дорогами [Текст] : повість для дорослих. Т. 2 / М. Приходько ; обклад. Л. Кіт. - Торонто : Вільне слово, 1961. - 294 с.
104 Прохасько, Мар'яна. Хто зробить сніг [Текст] / М. Прохасько, Т. Прохасько ; худ. М. Прохасько. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 72 с.
105 Пуряєва, Наталя. Миколайки [Текст] : [оповідання] / Н. Пуряєва ; худ. М. Шутурма. - Львів : Свічадо, 2013. - 48 с.
106 Різдвяна містерія: Антологія новішої української різдвяної поезії [Текст] / уклад. Г. Г. Кінах. - Рим : Вид-во ОО. Василіян, 1968. - 234 с.
107 Рабій, Михайло. Історичні повісті й оповідання [Текст]. Т. 1. Напередодні : історичні нариси / М. Ф. Рабій. - Нью Йорк : [б.в.], 1957. - 83 с.
108 Рильський, Максим Тадейович. Вибране з творів [Текст] / М. Т. Рильський. - Мюнхен : Logos , 1965. - 102 с.
109 Ромен, Левко. Дуб - нелин [Текст] / Л. Ромен. - Торонто ; Лондон : Світання, 1969. - 80 с.
110 Ромен, Левко. Поляризоване [Текст] / Л. Ромен ; вступ. ст. Я. Славутич. - Торонто : [б.в.], 1981. - 116 с.
111 Рубель, Орест. Небесна охорона [Текст] : життєві історії та оповідання / О. Рубель. - Львів : БОНА, 2013. - 96 с.
112 Сірий, Йосип. Чарівниця [Текст] : новеля / Й. Сірий. - Торонто : Пробоєм, 1965. - 32 с.
113 Савицька, Іванна Олександрівна. Незабудьки [Текст] : вірші для дітей / І. О. Савицька ; мистец. оформл. О. В.-Войтович. - Филаделфія ; Ню Йорк : [б.в.], 1959. - 40 с.
114 Савка, Ірина. Осиний мед дикий [Текст] / І. Савка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 320 с.
115 Савка, Мар'яна Орестівна. Пора плодів і квітів [Текст] : кн. зібраних віршів / М. О. Савка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 368 с.
116 Сайко, Оксана. Кав'ярня на розі [Текст] / О. Сайко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 172 с.
117 Самчук, Улас Олексійович. OST [Текст] : роман у 3-х томах / У. О. Самчук. - Реґенсбурґ : Вид. Михайла Борецького, 1948. - 584 с.
118 Самчук, Улас Олексійович. П'ять по дванадцятій. Записки на бігу [Текст] / У. О. Самчук. - Буенос Айрес : Вид-во Миколи Денисюка, 1954. - 230 с.
119 Сацюк, Олексій. Злат - жолудь [Текст] / О. Сацюк. - Буенос Айрес : Вид-во Миколи Денисюка, 1951. - 127 с.
120 Світання [Текст] : квартальник : поезія, література, мистецтво, ідеологія та філософія. Ч. 1 (7) / голов. ред. В. Шаян. - Торонто : [б.в.], 1968. - 32 с.
121 Слово і зброя [Текст] : антологія укр. поезії присвяч. УПА і революційно-визвольній боротьбі 1942-1967 / Т-во к. вояків УПА ім. ген.-хор. Романа Шухевича - Т. Чупринки в США. - Торонто : Гомін України, 1968. - 415 с.
122 Слово про Ігорів похід [Текст] : князівсько-дружинний епос / пер., уклад. М. Кравчук. - Ню Йорк : [б.в.], 1968. - 52 с.
123 Сніп. Український Декляматор [Текст]. Т. 1. Для дітей і молоді. Ч. 1. Патріотичні деклямації. Веселі деклямації / зладив М. Кумка. - Вінніпеґ : Накладом і друком "Українського Голосу", 1937. - 128 с.
124 Сніп. Український Декляматор [Текст]. Т. 2. Для молоді і старших. Ч. 3. На роковини першого листопада. На роковини самостійности й соборности України. На роковини Крут / зладив М. Кумка. - Вінніпеґ : Накладом і друком "Українського Голосу", 1938. - 135 с.
125 Соняшні кларнети: Антологія української символістичної поезії 1920-их рр. [Текст]. - Краків : Українське вид-во, 1941. - 63 с.
126 Софронів-Левицький, Василь. Юний скоморох [Текст] : п'єси для дітей і молоді / В. Софронів-Левицький. - Торонто : [б.в.], 1972. - 303 с.
127 Стронґ, Джеремі. Нові пригоди ракети на чотирьох лапах [Текст] : роман / Д. Стронґ ; худ. М. Паленко ; пер. з англ. В. Морозов. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 220 с.
128 Тарнавський, Зенон. Дорога на Високий Замок [Текст] : новелі, оповідання, нариси / З. Тарнавський ; обклад. В. Баляс. - Торонто : Гомін України, 1964. - 255 с.
129 Тис, Юрій. К - 7 [Текст] : фантастичне оповідання / Ю. Тис. - Торонто : Гомін України, 1964. - 207 с.
130 Тис, Юрій. Конотоп [Текст] : оповідання / Ю. Тис ; обклад. Б. Стебельський. - Торонто : Гомін України, 1959. - 172 с.
131 Тичина, Павло Григорович. Золотий гомін [Текст] : поезії / П. Г. Тичина. - Стейт Каледж : Життя і Школа, 1967. - 93 с.
132 Точило М. Бомби на весело [Текст] : фейлетони / М. Точило. - Нюрнберг : Час, 1947. - 159 с.
133 Українка, Леся. Поезії [Текст] : вибрані твори / Л. Українка. - Регенсбург : Спілка "Українське Мистецтво", 1946. - 112 с.
134 Франко, Іван Якович. Вибір із творів [Текст] / І. Я. Франко ; вступ. ст. В. Радзикевич ; обклад. Д. Горняткевич. - Нью-Йорк ; Париж : НТШ, 1956. - 395 с.
135 Франко, Іван Якович. Лис Микита [Текст] / І. Я. Франко ; худ. С. Фесенко . - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 88 с.
136 Франко, Іван Якович. Моисей [Текст] : поема / І. Я. Франко ; ред. П. Стефуранчин ; іл. О. Савченко-Більський. - Париж : Вид-во Петра Ардана, 1945. - 94 с.
137 Франко, Іван Якович. Панські жарти [Текст] : [поетичне оповідання] / І. Я. Франко. - Вініпеґ : Видавець Іван Тиктор, 1956. - 132 с.
138 Франко, Іван Якович. Проти Ватікану [Текст] : збірник / І. Я. Франко. - Київ : Держвидав художньої літератури, 1953. - 137 с.
139 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 1 / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1956. - 296 с.
140 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 10. Повісті / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1957. - 332 с.
141 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 11. Повісті / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1960. - 364 с.
142 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 12 / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1960. - 297 с.
143 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 13. Повісті. Кн.1-2 / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1960. - 303 с.
144 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 14. Поеми / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1959. - 490 с.
145 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 16. Поезії. Кн. 1-2 / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1958. - 236 с.
146 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 17. Драматичні твори / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1960. - 420 с.
147 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 18. З чужих літератур : лірика / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1960. - 502 с.
148 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 19. З чужих літерату (драматичні) / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1960. - 529 с.
149 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 2. Оповідання / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1956. - 406 с.
150 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 20. З чужих літератур / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1962. - 512 с.
151 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 3. Оповідання / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1956. - 439 с.
152 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 4. Бориславські оповідання. Кн. 1-2 / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1956. - 231 с.
153 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 5. Оповідання / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1957. - 405 с.
154 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 6. Оповідання / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1959. - 97 с.
155 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 7. Лис Микита. Коли ще звірі говорили. Дитячі поезії / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1956. - 308 с.
156 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 8 / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1958. - 320 с.
157 Франко, Іван Якович. Твори [Текст]. Т. 9. Повісті. Кн. 1-2 / І. Я. Франко ; обклад. П. П. Холодний . - Нью-Йорк : Вид. Т-во "Книгоспілка", 1958. - 320 с.
158 Чайковський, Андрій Якович. З татарської неволі. Блудний син [Текст] : оповідання для молоді / А. Я. Чайковський. - Вінніпеґ : Вид. спілка Тризуб, 1968. - 103 с.
159 Чапленко , Василь Кирилович. Люди в тенетах [Текст] : сатирична повість. Т. 1 / В. К. Чапленко . - Вініпеґ : Видавець Іван Тиктор, 1951. - 127 с.
160 Черінь, Ганна. Хитра макітра [Текст] : збірка гуморесок / Г. Черінь. - Вінніпеґ : Український Золотий Хрест, [?]. - 320 с.
161 Черненко, Олександра Петрівна. Людина [Текст] : поема на 18 пісень / О. П. Черненко. - Філядельфія : Київ, 1960. - 62 с.
162 Чорнобривець, Іванна. З потоку життя [Текст] : новелі / І. Чорнобривець. - Мюнхен : Накладом автора, 1963. - 164 с.
163 Чуб, Ігор. Іларія, ілюзія [Текст] : повість / І. Чуб. - Львів : Апріорі, 2013. - 312 с.
164 Шанковський, Ігор. Дисонанси [Текст] / І. Шанковський. - Філядельфія : Київ, 1960. - 95 с.
165 Шарик, Михайло. Розсипані перли (Відгомін визвольної сурми) [Текст] / М. Шарик. - Торонто : Накладом автора, 1965. - 69 с.
166 Шашкевич, Маркіян Семенович. Твори [Текст] / М. С. Шашкевич. - Київ : Радянський письменник, 1960. - 169 с.
167 Шевченко, Тарас Григорович. Вибраний Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко ; ред., передмова, примітки І. Борщак. - [Б. м.] : Франко-Українське вид-во, [?]. - 496 с.
168 Шевченко, Тарас Григорович. Повісті: Художник. Близнюки. Прогулянка із задоволенням та не без моралі [Текст] / Т. Г. Шевченко ; пер. з рос. М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2013. - 320 с.
169 Шевченкове слово і слава. Антологія перекладів з Шевченка чужими мовами [Текст] / ред. Б. Кравець. - Чікаґо : Вид-во Миколи Денисюка, 1964. - 456 с.
170 Шевчук, Тетяна. На престіл майбутніх днів [Текст] : поезії / Т. Шевчук. - Нью-Йорк : [Українська культура], 1978. - 94 с.
171 Штуль, Катерина. Поворот [Текст] : п'єса на 3 дії / К. Штуль ; авт. передмови Ярослава Зорич. - Торонто : Організація Українок Канади, 1972. - 78 с.
172 Янішевський М. Останні дні штурмфюрера (Його ім'ям) [Текст] : кіно-роман / М. Янішевський, К. Яворський. - Авґсбурґ : ПУ-ГУ, 1948. - 136 с.
173 Яновський, Юрій Іванович. Майстер корабля [Текст] : роман / Ю. І. Яновський ; обклад. В. Кричевський. - Нью-Йорк : НТШ, 1954. - 240 с.
174 Ярославська, Дарія. Повінь [Текст] : роман у трьох частинах / Д. Ярославська. - Торонто : Добра книжка, 1964. - 3.00 с.
175 Ясенчук, Йосиф Васильович. Канадийский Кобзар [Текст] / Й. В. Ясенчук. - Edmonton, Alta : Ukrainska knyharnia, 1918. - 64 с.
176 Яцкевич, Лев. Чавун [Текст] : поезії / Л. Яцкевич. - Берхтесґаден ; Мюнхен : Святозар, 1948. - 31 с.
Архітектура [85.11]
1 Гнесь, Ігор Петрович. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції [Текст] : монографія / І. П. Гнесь. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 652 с.
Релігія [86]
1 Мушастий, Ігор. Шлях до правдивого щастя [Текст] / І. Мушастий. - Львів : Каменяр, 2013. - 304+12 с.
2 Наше спасіння. Присвячується року віри, року Божому [Текст] / М. Прочанка. - Львів : БОНА, 2013. - 252 с.
3 Рубель, Орест. Світла мета - небо [Текст] : роздуми над темою вічності у важку хвилину прощання з померлими / О. Рубель. - Львів : БОНА, 2013. - 124 с.
Філософські науки [87]
1 Сичивица, Олег Михайлович. Либерал - рестрикционизм и архитектоника гармонического мира [Текст] : историософско-политологический трактат / О. М. Сичивица. - Львів : Каменяр, 2013. - 1220 с.
Збірки цитат, думок, афоризмів [94.8]
1 Словник економічної афористики [Текст] / укл.: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 444 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday376
mod_vvisit_counterYesterday589
mod_vvisit_counterThis week2429
mod_vvisit_counterLast week4779
mod_vvisit_counterThis month28719
mod_vvisit_counterLast month36482
mod_vvisit_counterAll days3783742

We have: 23 guests, 1 members online
Your IP: 44.210.77.106
 , 
Today: лист. 30, 2022

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер

Соцмережі

AddThis Social Bookmark Button